Avtor: Robert J. Tamasy – Skozi stoletja so bile napisane in izrečene neštete milijarde besed o Božiču. Nekateri komentatorji še vedno debatirajo o “resničnem pomenu Božiča”. Za tiste med nami, ki verjamemo Svetemu pismu, pa lahko obstaja le en pomen: mali dojenček, ki so mu dali ime Jezus, se je rodil v zakotnem kraju z imenom Betlehem v skromnih razmerah, ko je odrasel, pa je postal najvplivnejši človek v zgodovini. Skoraj na vsem svetu je koledarsko leto osnovano na ocenjenem času Kristusovega rojstva, od koder prideta izraza “pred Kristusom” in “po Kristusu”, ki sta ju pri nas po drugi svetovni vojni zamenjala izraza “pred našim štetjem” in “po našem štetju”.

Čeprav praznujemo Božič praviloma 25. decembra, nihče ne ve točnega datuma, kdaj je bil rojen Kristus. Vemo pa nekaj stvari o tem dogodku: ni bilo božičnih drevesc, Božička ni bilo zraven in edina darila so bila zlato, kadilo in mira.

V današnjem poslovnem svetu je Božič pomemben čas, ker se močno poveča prodaja na drobno. V mnogih trgovinah – tudi spletnih – božična prodaja odloča, ali bodo leto zaključili z dobičkom. To je eden od razlogov, zakaj se “praznično obdobje” vsako leto bolj zgodaj začenja.

Božič prinaša tudi čas, ko v poslovnem in strokovnem svetu ocenjujemo prejšnje leto in začnemo postavljati nove cilje za prihajajoče leto. Priljubljena tradicija so bila tudi božična praznovanja, čeprav bodo letos zaradi skrbi okoli koronavirusa in socialnega distanciranja – če sploh bodo – imela precej drugačno podobo.

Če se vrnemo na pomen Božiča, najdemo v Svetem pismu jasne razlage. Matejev evangelij navaja zelo kratek opis Kristusovega rojstva, medtem ko Lukov evangelij prinaša največ podrobnosti v 1. in 2. poglavju. Kar pa se tiče pomembnosti rojstva Jezusa Kristusa, najdemo najprodornejši opis na začetku Janezovega evangelija. Tu je nekaj točk:

Božja Beseda, utelešeni Bog. Jezus ni bil le dober človek, prerok, karizmatičen verski voditelj. Sveto pismo nam pove, da je bil utelešeni Bog, ki je sodeloval v stvarjenju sveta. “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo” (Janez 1:1-3).

Luč za temen svet. Živimo v svetu, ki se zdi vedno bolj temen. Jezus je prišel, da bi prinesel luč v to temo in jo pregnal, na koncu za vedno. “V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela” (Janez 1:4-5).

Vir novega življenja. Mnogi med nami se zavedamo pomanjkljivosti, šibkosti, celo prevladujočih grehov v naših življenjih, ki bi jih radi spremenili ali sploh odpravili. S tem, ko prejmemo novo življenje v Jezusu Kristusu, lahko izkusimo te spremembe – ne s svojim lastnim trudom, ampak skozi Njega. “Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga” (Janez 1:12-13).

Najčudovitejši vzgled. Sveto pismo nam pove, da je Jezus Kristus Odrešenik, ki ga je Bog poslal za vse človeštvo. Beremo tudi, da je bil izjemen učitelj, hkrati pa popoln vzor tega, kako naj živimo in se sporazumevamo z drugimi, vključno z Bogom. “In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

O avtorju
© 2020. Robert J.Tamasy je napisal knjigi Ambasadorji v poslovnem svetu: trajna zapuščina evangelizacije in učenčevstva v organizaciji CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), Poslovanje v najboljšem pomenu besede: Brezčasna modrost iz knjige Pregovorov za današnje delovno okolje, skupaj z Davidom A. Stoddardom pa je napisal knjigo Mentorstvo s srcem. Vsakih 14 dni objavlja na svojem blogu: www.bobtamasy.blogspot.com.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Če bi vas nekdo vprašal za vašo definicijo “pomena Božiča”, kaj vam pride na misel?
  2. Kaj menite, kakšen je bil vpliv Jezusa Kristusa na svet, v katerem živimo, tako v življenju posameznikov, kot tudi širše v družbi? Ali je po vašem mnenju kdo drug, ki je imel skozi stoletja večji vpliv na življenja ljudi – vključno z 21. stoletjem? Razložite svoj odgovor.
  3. Ali je Jezus vplival na vaše življenje? Če da, na kratko opišite, kaj vam to pomeni.
  4. Od opisov Jezusa Kristusa, predstavljenih v prvem poglavju Janezovega evangelija, kateri je za vas najpomembnejši?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Matej 1:1825; Luka 1:2655; 2:120; Janez 10:10; 14:67; 2 Korinčanom 5:17

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!