Menu

Balkanske konference

Ohrid, Makedonija, 5. – 7. 9. 2013. Tema konference: Balkan Leadership Conference 2013

‘Ethics, integrity and success in a time of change’ / Balkanska vodstvena konferenca 2013

‘ETIKA, INTEGRITETA IN USPEH V ČASU NENEHNIH SPREMEMB’