Menu

Ohrid, Makedonija

Ohrid, Makedonija, 5. – 7. 9. 2013.
Tema konference: Balkan Leadership Conference 2013
'Ethics, integrity and success in a time of change' / Balkanska vodstvena konferenca 2013
'ETIKA, INTEGRITETA IN USPEH V ČASU NENEHNIH SPREMEMB'