Menu

Vodja

Društvo Poslovni tok Slovenija vodi njegova ustanoviteljica pomurska akademikinja*, prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ. dipl. inž.

*PAZU – Pomurska akademsko znanstvena unija

Dragica Kisilak izhaja iz verne krojaške družine. Že v zgodnji mladosti je doživela Božjo ljubezen, ki jo vseskozi rada deli tudi z drugimi.

Prehodila je zanimivo pot šolanja od poklicne šole do doktorice znanosti. Poklicno kariero je začela kot učiteljica v srednji šoli, nato nadaljevala kot projektantka in raziskovalka ter znanstvenica na državnem inštitutu, in predavala na fakulteti, kjer je dosegla izvolitev v trajni naziv profesorja. Razvila in patentirala je tudi svoj lastni patent. Zadnjih 21 let kariere se je uveljavila še kot podjetnica v svoji lastni firmi Euronitka d.o.o. Ljubljana; z dvema ločenima oddelkoma: Inštitut in Consulting.  Že 20 let dela tudi na evalvacijah prijavljenih znanstvenih projektov v Bruslju in recenzira znanstvene članke za tujo revijo.

Dragica Kisilak že več kot 20 let orje ledino v poslovnem in strokovnem svetu v Sloveniji – s svojo željo, ponesti moralno etične vrednote na osnovi Svetega pisma v ta dragoceni svet poslovnežev, pa tudi vseh zaposlenih. Kot vodja Poslovnega toka Slovenija in izvajalka mnogih preučevanj v skupinah PTS širom po Sloveniji se je dotaknila več generacij ljudi in mnogim od njih ostaja še naprej neformalna mentorica v življenju in delu.

Dragica smatra, da se za duhovno službo človek dolgo kali pred Gospodom, dokler ga On lahko resnično uporabi za namen, ki ga je določil za vsakega človeka posebej (Efežanom 2:10).

Njena največja želja sedaj je usposobiti čim več vodij širom po Sloveniji ter prenesti vizijo in delovanje PTS na mlado generacijo.  »Kar si slišal/a od mene pred mnogimi pričami, izroči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti.« 2 Timoteju 2:2