Menu

 Avtor: Robert J. Tamasy Ker sem vso svojo poklicno pot preživel na področju komunikacij – najprej kot urednik časopisa, nato urednik revije, direktor publikacij in komunikacije ter kot avtor in urednik knjig – me umetnost in kompleksnost komuniciranja vedno navdušujeta. Za posredovanje sporočil uporabljamo nešteto sredstev. 

Komunikacija se je razvila na nove, inovativne načine, ki si jih večina od nas še pred nekaj desetletji ni mogla niti predstavljati. Stoletja so se misli prenašale ustno, nato so se pisale ročno. Izum tiskarskega stroja je revolucionarno spremenil komunikacijo, saj je besede in ideje prenesel na papir. S pojavom telegrafa in telefona so ljudje prvič lahko komunicirali na dolge razdalje. Radio in televizija sta omogočila takojšnje posredovanje informacij in idej, ki jih je bilo treba izraziti. Nato je računalniška tehnologija postavila komunikacije na glavo in nam prinesla stvari, kot so elektronska pošta, neposredno sporočanje, spletna mesta, iskalniki, blogi, podcasti, družbeni mediji in videokonference. 

Vendar je tudi ob teh številnih napredkih bistvo komuniciranja ostalo nespremenjeno. V letih, ko sem poučeval poslovne komunikacije, sem komunikacijo opredeljeval takole: “Uspešna izmenjava pomena.” To pomeni, da “pošiljatelj” (posameznik, ki želi sporočiti določeno sporočilo) in “prejemnik” (oseba, ki ji je sporočilo namenjeno) vzajemno razumeta, kaj se sporoča. To velja za sporočanje milijonom ali pa eni sami osebi. 

Svetovalec za vodenje Tim Kight je nedavno umrl po dolgotrajni bitki z rakom, vendar njegova modrost še vedno na različne načine vpliva na ljudi. Pogosto je govoril o medosebni komunikaciji in njenih izzivih. Rekel je na primer: “Vložite čas v skrb, poslušanje in povezovanje. Kadar vam je mar za sočloveka, si prizadevate razumeti. Ko poslušate, ustvarjate osebne povezave, ki omogočajo visoko raven komunikacije in sodelovanja. Ko se povezujete, si izmenjujete ideje in poglede ter sprejemate boljše odločitve.” Z upoštevanjem tega nasveta dosežemo uspešno izmenjavo pomena. 

V Svetem pismu odkrijemo številne resnice za pozitivno in koristno komuniciranje z drugimi in vzpostavljanje odnosov z njimi. Tukaj je le nekaj načel, ki so predstavljena v Božji besedi: 

Prepoznavanje vpliva naših komunikacij. Besede lahko spodbujajo, motivirajo, zdravijo in navdihujejo. Lahko pa povzročijo tudi veliko škodo, če jih uporabljamo nepremišljeno. “Smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad” (Pregovori 18:21).

Pozorno poslušanje kaže, kako zelo nam je mar. Ljudje v pogovorih pogosto ne poslušajo, temveč le čakajo, da druga oseba neha govoriti. Če gojimo veščino poslušanja, s tem pokažemo, da nam je resnično mar za drugo osebo. “Kdor vrača besedo, preden sliši, je to bedaštvo, v sramoto mu je” (Pregovori 18:13). 

Ustrezno se odzovimo. Ko smo slišali, kaj ima druga oseba povedati – ne le besede, ampak tudi srce – se lahko premišljeno odzovemo na smiseln in razumevajoč način. “Človek ima veselje z odgovorom svojih ust, kako dobrodejna je beseda o pravem času” (Pregovori 15:23). 

Ravnajmo z drugimi, kot želimo, da drugi ravnajo z nami. Tako imenovano “zlato pravilo”, da naj postavljamo interese drugih na prvo mesto, je dobro načelo, ki ga upoštevajmo, ko si prizadevamo učinkovito komunicirati z drugimi. “In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim” (Luka 6:31). 

O avtorju
© 2024. Robert J.Tamasy je napisal knjigi Ambasadorji v poslovnem svetu: trajna zapuščina evangelizacije in učenčevstva v organizaciji CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), Poslovanje v najboljšem pomenu besede: Brezčasna modrost iz knjige Pregovorov za današnje delovno okolje, v sodelovanju s Kenom Johnsonom je napisal knjigo Kako živeti življenje s srcem pastirja, skupaj z Davidom A. Stoddardom pa knjigo Mentorstvo s srcem. Vsakih 14 dni objavlja na svojem blogu: www.bobtamasy.blogspot.com. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Če bi vas nekdo ocenil kot sogovornika, kaj menite, kakšna bi bila njegova ocena? Ali menite, da ste večino časa sposobni učinkovito komunicirati? Zakaj ali zakaj ne? 
  2. Katere so nekatere težave pri komuniciranju, s katerimi se srečujete v teku običajnega delovnega tedna? Kakšne so posledice, če te težave niso ustrezno obravnavane? 
  3. Kako pomembno se vam zdi, da je pri vsakdanjem komuniciranju “skrbeti, poslušati in povezovati”? Kateri izzivi bi vam ali drugim utegnili preprečiti, da bi to dosledno izvajali? 
  4. Katero od štirih načel iz Svetega pisma, povezanih s komunikacijskim procesom, se vam zdi najpomembnejše? Pojasnite svoj odgovor. 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko z enim klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate): Pregovori 10:19; 10:32; 12:14; 13:3; 15:1-2; 15:4; 16:13; 17:28; 20:12; 22:11; Filipljanom 2:3-4 

Izziv za ta teden 

V prihajajočem tednu si prizadevajte zavestno ocenjevati svoje odnose z drugimi – kaj jim sporočate in kako oz. kaj oni sporočajo vam in kako se odzivate. Kako pogosto menite, da vam uspe “uspešna izmenjava pomena”, in kako pogosto se pojavi možnost nesporazuma? 

Razmislite o tem, da bi dobrega prijatelja, mentorja ali svetovalca vprašali, kako oni ocenjujejo vaše komunikacijske spretnosti. Ali vidijo možnosti za izboljšave? Če je tako, kakšne predloge morda imajo za vas? 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!