Avtor: Rick Boxx – V slovitem ameriškem časopisu preteklih let, imenovanem Saturday Evening Post, je Alexander Winton, prvi izdelovalec avtomobilov, spregovoril o posmehovanju, ki ga je bil deležen v 90-ih letih 19. stoletja. Razložil je, kako ga je njegov bankir močno grajal in mu prigovarjal, naj neha govoriti o teh “norih idejah”, da bodo avtomobili nekega dne prevzeli mesto konj kot glavno prevozno sredstvo.

In vendar je leta zatem Winton uspešno zgradil svoj prvi avtomobil in ga začel prodajati. Danes si skoraj ne moremo predstavljati, da bi kdo sploh kdaj podvomil o vrednosti in pomembnosti avtomobilov, pa je vendar tako. Na srečo Winton in mnogi drugi nikoli niso nehali verjeti v to, da bo “kočija brez konj” kdaj možna.

Menim, da je Bog tisti, ki nekaterim ljudem, kot so Winton in nešteti drugi izumitelji in inovatorji, daje jasno vizijo prihodnosti. Kje bi bili danes, če ne bi bilo daljnovidnosti in vizije ljudi, kot so Leonardo da Vinci, Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Edison in Nikola Tesla? Ali pa George Washington Carver, Alexander Graham Bell, Johannes Gutenberg, Rudolf Diesel in Michael Faraday?

Za mnoge teh ljudi so nezaslišani časi vodili v nepredstavljiv razvoj, ki je človeštvu bil v korist še stoletja po tem. Morda imate tudi v vaši panogi take posameznike ali skupine, katerih modrost in prodornost sta vodili v dramatične spremembe in izboljšanja.

Taka vizija pa ni omejena samo na izume in inovacijo. V Stari zavezi Svetega pisma beremo o Danijelu, preroku, ki je tudi prejel zelo sprecifično vizijo za prihodnost. V knjigi, ki se imenuje po njem, beremo, kako Bog pove Danijelu: “(Jaz pa sem prišel, da ti razodenem, kaj se bo tvojemu ljudstvu zgodilo poslednje dni, kajti ta prikazen je za prihajajoče dni” (Danijel 10:14, prosti prevod).

Danijel in drugi preroki, vključno z Izaijem, Jeremijem, Elijem, Elizejem, Mihejem, Amosom, Ozejem in Malahijem, so razlagali vizije za prihodnost, ki jim jih je dal Bog. Te so zapisane v drugih starozaveznih knjigah. Preko stoletij so ta sporočila navdihovala z upanjem, spodbujala verujoče k junaškim dejanjem in pomagala k boljšemu razumevanju Stvarnika vesolja.

Prerok Izaija, na primer, je zapisal: “V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. … Tedaj sem rekel: »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, GOSPODA nad vojskami!«” (Izaija 6:1-5). Počutil se je povsem nevrednega, pa kljub temu se je zavedal, da ga Bog kliče v posebno vlogo. Ko je Bog vprašal: “Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?“, je Izaija odgovoril: “Tukaj sem, pošlji mene!” (Izaija 6:8).

Izaija je živel v zelo nenavadnih časih, ko je prejel to vizijo. Tudi mi živimo v nezaslišanih časih. Zaradi tega ne smemo prehitro zavračati tistih, ki jim je Bog dal vizijo za prihodnost. Ignoriranje novih trendov je lahko škodljivo za prihodnost vašega poslovanja.

Drugod v tej preroški knjigi Bog pove Izaiju: “Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči. Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo” (Izaija 43:18-19). Ali ste pripravljeni na akcijo, če spoznate, da Bog dela nekaj novega v vašem delovnem okolju – ali v vašem življenju? Kakšno vizijo vam morda daje, ki bi lahko vodila v svetlejšo prihodnost?

O avtorju
Vse pravice pridržane 2021, Unconventional Business Network. Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije

“Integrity Moments with Rick Boxx”, “Trenutki za integriteto z Rickom Boxxom”, komentar s krščanskega stališča na teme integritete v delovnem okolju. Če želite več informacij, obiščite www.unconventionalbusiness.org. Njegova nova knjiga, “Nekonvencionalno poslovanje”, podaja “Pet ključev za razvijanje poslovanja na Božji način”.   

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kako bi opredelili “vizijo”? Kaj so nekateri primeri ljudi z vizijo, ki vam takoj pridejo na misel?
  2. Kaj menite, da je potrebno, da lahko nekdo dobi edinstveno vizijo za prihodnost? Ali mislite, da taka vizija prihaja od Boga? Ali je razlika med vizionarjem in človekom, ki ima Božjo vizijo? Zakaj ali zakaj ne?
  3. Ko razmišljate o negotovi prihodnosti, ali vas ta napolnjuje z upanjem in optimizmom ali pa s tesnobo oz. celo strahom? Razložite svoj odgovor.
  4. Ko razmišljate o svoji karieri ali svojem podjetju, še posebej glede na kaos in zmedo, ki ju je večina od nas izkusila v letu 2020, kakšna vizija bi bila najbolj koristna? Kakšno vlogo (če sploh) menite, da naj bi Bog igral, da bi vi sprejeli vizijo, potrebno za napredek?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, preberite naslednje odstavke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Pregovori 3:56; Izaija 41:10; 41:1819; 42:9; 48:21; 49:10; Jeremija 1:410; 2; Korinčanom 5:17

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!