Avtor: Rick Boxx – Ljubosumje. Ena od slovarskih definicij tega izraza se glasi: “občutek zamere do nekoga zaradi njegove tekmovalnosti, uspeha ali prednosti… ljubosumno čustvo, nagnjenje, stanje ali razpoloženje.” Ali ste to že kdaj doživeli?

Zavist je bližnja sorodnica ljubosumja in je opredeljena kot “čustvo, ki se pojavi, kadar nekdo nima neke boljše lastnosti, dosežka oz. lastnine, ki jo vidi v nekom drugem, si pa to želi ali pa želi, da bi druga oseba tega ne imela”. Ali vidite kakšno korist od ljubosumja ali zavisti do druge osebe? Težko bi našli kakšno, vendar so taka čustva in odnosi v poslovnem svetu pogosti.

Pred leti sem se boril z ljubosumjem. Ko sem opazoval razcvet organizacije svojega kolega, sem se zalotil, da mu zavidam hiter uspeh. Čeprav sem jih poskušal ignorirati, so se mi porajala vprašanja, kot so: “Zakaj gre njegovi organizaciji bolje kot moji?” ali “Kaj lahko on ponudi, česar jaz ne morem?”

Spoznal sem, da je takšno razmišljanje neproduktivno, in če ga ne obrzdamo, lahko postane uničujoče. Zato sem preiskal svoje srce in v molitvi prosil Boga, naj mi odpusti. Deloma zato, ker sem, namerno ali ne, čutil zamero do Gospoda, ker mi ni dal enake mere uspeha in dosežkov. Molitve kesanja so me tudi spodbudile, da sem za odpuščanje prosil svojega kolega.

In kakšen je bil rezultat? Počutil sem se, kot da je z mene padla ogromna teža, in svobodno sem lahko užival v svojem uspehu, ne da bi ga primerjal s svojim kolegom ali komerkoli drugim. To mi je omogočilo, da sem se lahko osredotočil na opomin iz Pridigarja 9:10: “Vse, kar išče tvoja roka, da bi naredila, naredi z vso močjo…”, ne da bi se oziral čez ramo in preverjal, kako gre komu drugemu.

V odkritosti, ki je značilna za Sveto pismo, najdemo v njem veliko primerov ljubosumja, ko posamezniki postanejo zamerljivi do brata, prijatelja ali tekmeca, za katerega se zdi, da je cenjen ali blagoslovljen bolj kot oni. V 1. Mojzesovi knjigi na primer beremo o Jožefovih bratih, ki so postali ljubosumni na očetovo naklonjenost do njega, zato so ga prodali v suženjstvo.

Tudi Izraelci so se s tem pogosto spopadali. V 4. Mojzesovi knjigi beremo o Jozuetu, Mojzesovem pomočniku, da je slišal in se pritoževal, kako to, da drugi voditelji nenadoma prerokujejo, kot je prej to počel samo Mojzes. Odgovor izraelskega voditelja najdemo v 4. Mojzesovi knjigi 11:29: “Mojzes pa mu je rekel: Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi Gospod dal nadnje svojega duha!”

Apostol Pavel je hitro razrešil vprašanje ljubosumja in prepirov v korintski cerkvi, s tem, ko je stvari postavil na prave temelje: “Mar ne ravnate zgolj po človeško, če kdo pravi: »Jaz sem Pavlov,« drugi pa: »Jaz sem Apolov«? Kaj je vendar Apolo? Kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste prejeli vero, in sicer kakor je je komu dal Gospod. Jaz sem zasadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast… Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba” (1 Korinčanom 3:4-9).

Tako Mojzes kot Pavel sta vedela, da je ljubosumje brezplodno. Bog sam je tisti, ki določa, katere talente in priložnosti bo prejel vsak posameznik. Naša naloga je, da se osredotočimo na to, kako najbolje uporabljati, kar nam je bilo dano. Če bomo temu zvesti, namesto da primerjamo svoj uspeh z drugimi, bomo imeli mir in veselje, ki ju Gospod želi, da bi ju doživljali pri vsakodnevnih delovnih obveznostih.

O avtorju
Vse pravice pridržane 2021, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. Če želite prejemati to publikacijo, obiščite www.unconventionalbusiness.org. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kaj vam ob besedi “ljubosumje” takoj pride na misel? Ali se strinjate, da sta ljubosumje in zavist v današnjem delovnem okolju pogosto prisotna? Pojasnite svoj odgovor.
  2. Kako velik izziv je za vas ljubosumje, občutek zamere ali zavisti do drugih zaradi tega, kar so dosegli oz. kar imajo?
  3. Kako ste se spopadli z ljubosumjem, kadar ste ga občutili? Kaj bi svetovali komu drugemu, kako ga premagati?
  4. Kakšna je po vašem mnenju razlika, če se zavedamo, da smo “Božji sodelavci”, ko gre za to, da znamo pravilno ravnati z občutki ljubosumja do drugih, pa naj gre za drugo osebo ali za konkurenčno podjetje?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, preberite naslednje odstavke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

2 Mojzes 20:17; Pregovori 14:30; 15:17; 17:1; Galačanom 5:19-21; 2 Korinčanom 12:20

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!