Avtor: Fritz Klumpp – “Od kod sem prišel?” “Zakaj sem tukaj?” “Kam grem?” To so tri najpomembnejša vprašanja, ki si jih lahko kdorkoli kadarkoli zastavi. Pred petdesetimi leti sem spoznal, da na ta vprašanja nimam odgovorov. Sčasoma me je to vedno bolj skrbelo.

V vsem svojem razmišljanju sem vedno verjel, da Bog obstaja – vendar ga osebno nisem poznal. Boga lahko spoznamo le tako, kot je On izbral, da se nam bo razkril, in odločil se je, da se bo razkril po svoji pisani Besedi, Svetem pismu. Pred petdesetimi leti sem spoznaval življenje spreminjajočo moč te knjige preko človeka, ki je verjel, da je Sveto pismo navdihnjena Božja beseda. Ko mi ga je prijatelj predstavljal, verz za verzom, stran za stranjo, sem mu prisluhnil.

Končno sem se odločil, da če je to, kar me je ta človek učil, res in da lahko dejansko osebno spoznam Boga, ga želim spoznati, celo pripravljen sem ga spoznati pod Njegovimi pogoji in ne pod svojimi. Kot je nekdo to opisal, “sem prišel iz jame z dvignjenimi rokami”. Jezus je rekel: “Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj” (Razodetje 3:20).

Kot odgovor na to povabilo sem s preprosto molitvijo prosil Kristusa, naj pride v moje življenje – naj prevzame nadzor nad mojim življenjem in me naredi za osebo, kakršno želi, da postanem. Nato sem začel sam brati in preučevati Sveto pismo ter sčasoma našel odgovore na zgornja tri pomembna vprašanja in tudi na številna druga vprašanja.

Pogosto slišim ljudi govoriti, da če boš le dovolil Bogu, da prevzame nadzor nad tvojim življenjem, bo vse čudovito. Jaz pa nimam te izkušnje; odkar sem postal veren, sem doživljal najtežja obdobja v svojem življenju. Zame so bili izzivi, s katerimi sem se soočal, odkar sem postal Jezusov učenec, veliko težji kot bojni poleti nad Severnim Vietnamom.

Moja prva večja kriza v veri je bila povezana z eno vrstico iz Svetega pisma, ki me je zelo skrbela. Takole pravi: “V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas” (1 Tesaloničanom 5:18). V težkih in bolečih okoliščinah sem molil in se celo zahvaljeval, potem pa sem moral Bogu povedati: “Saj veš, da tega ne mislim resno, Bog, kajti kako naj bom hvaležen za to situacijo?”

Potem sem začel razmišljati o vrstici iz Pisma Hebrejcem: “Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo” (Hebrejcem 11:6). Spoznal sem, da lahko večino svojega življenja živim, ne da bi mi bilo treba veliko verjeti. Ne potrebujem veliko vere, da bi moje življenje napredovalo, ko se stvari odvijajo po mojem okusu. Povsem drugače pa je bilo, ko se je zdelo, da se moj svet podira.

V takih časih sem lahko zmogel nadaljevati le tako, da sem zaupal Bogu in prepustil izid v Njegove roke. To zahteva veliko vere. Ko spoznamo, da je vera edina stvar, ki je Bogu všečna, lahko težke čase, s katerimi se vsak od nas srečuje, razumemo kot priložnosti, da ga osrečimo, in ne kot ovire. Odkril sem, da se lahko zahvaljujem v težavah in tudi v vseh drugih okoliščinah, ki mi pridejo na pot, in to resnično mislim resno – saj me mora imeti Bog zelo rad, ko pa mi daje toliko priložnosti, da mu ugajam in rastem/zorim v svoji veri.

Kaj pa vi? Ko se srečujete s težkimi izzivi, ko vas doletijo preizkušnje, ki jih ni mogoče zlahka premagati, ali te težave vidite kot ovire – ali kot priložnosti?

O avtorju
William “Fritz” Klumpp je služil kot pilot v vojski ZDA, vključno z mnogimi bojnimi misijami med vojno v Vietnamu. Bil je pilot komercialne letalske družbe, izvršni direktor nepremičninske družbe in bivši izvršni direktor organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija).

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Ko se v vašem življenju pojavijo izzivi ali nesreče, kakšen je vaš prvi odziv? Ali se lahko spomnite nedavnega primera in opišete, kako ste se z njim spopadli?
  2. Ste kdaj slišali koga reči, da ko se enkrat odločite, da boste svoje življenje izročili Bogu, potem vam bo šlo vse dobro, da bodo stvari čudovite, vedno polne veselja? Če imate osebni odnos z Bogom, kakšne so vaše lastne izkušnje v zvezi s tem?
  3. Kako bi opredelili “vero”? Kakšno vlogo ima vera pri tem, da lahko storimo to, kar pravi svetopisemski odlomek, namreč da se zahvaljujemo v vseh okoliščinah, ne glede na to, kako težke so?
  4. Kakšen je vaš odziv na predlog, da lahko – oz. bi morali – na težke čase v življenju gledati kot na priložnosti in ne kot na ovire? Pojasnite svoj odgovor.

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Pregovori 3:5-6; Jeremija 29:11-13; 33:3; Rimljanom 5:3-5; Filipljanom 4:6-7; Jakob 1:2-7

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!