Menu

 Avtor: Robert J. Tamasy Naj smo pripravljeni na to ali ne, koledarsko leto se hitro bliža koncu. To pomeni, da je spet čas za praznovanje dveh praznikov, ki sta za mnoge med nami zelo pomembna – Božiča in novega leta. Ta teden se bomo osredotočili na vsakoletno praznovanje Božiča, prihodnji teden pa si bomo ogledali, kaj lahko pomeni začetek novega leta. 

V mnogih podjetjih Božič ne izstopa zato, ker gre za verski praznik. Pogosto je odločilen dejavnik pri tem, ali lahko poslovno leto štejejo za uspešno ali ne. Prodaja običajno naraste, ne le zaradi nakupovanja božičnih daril, temveč tudi zaradi nakupov vseh vrst blaga, ki je na kakršen koli način povezano s prazniki. Dobičkonosnost božične sezone močno vpliva na to, ali bo poslovni izid podjetja v plusu ali v minusu, ali lahko ob koncu leta podelijo božičnice in ali bo podjetje v novem letu imelo obdobje rasti ali pa obdobje proračunskih omejitev. 

Za mnoge od nas Božič pomeni tudi različne stvari na osebni ravni: Med drugim: kakšna darila moramo kupiti (in za koga); zabave in druge posebne dogodke, ki se jih moramo udeležiti; srečanja z družino in prijatelji ob prazničnih jedeh ter kakšne dobrodelne prispevke moramo dati v “sezoni obdarovanja”. 

Vse te zadeve so upravičene. Vendar pa za privržence Jezusa Kristusa nobena ni pomembnejša od tega, da si vzamemo čas za praznovanje resničnega razloga za Božič – rojstva Jezusa, Božjega Sina. Ali kot pravi Matej 1:23: “…Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.” Brez Jezusa Kristusa Božič ne bi bil potreben. Sveto pismo to jasno pove: 

Bog je prevzel človeško podobo. V osebi Jezusa Kristusa vidimo, da je Stvarnik sveta postal dejavni udeleženec v svetu, katerega je ustvaril. “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo” (Janez 1:1-3). 

Jezus je prišel, da bi razpršil temo. Zdi se, da je naš svet vedno bolj temačen, zlo se kaže v številnih oblikah. Trg 21. stoletja ni nobena izjema. Eden od razlogov, zakaj je Jezus prišel na zemljo, je bil, da bi pregnal temo, da bi ljudem pokazal pot od teme in obupa k svetlobi in upanju. “V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela” (Janez 1:4-5). “Spet jim je Jezus spregovoril: Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja” (Janez 8:12). 

Jezus je prišel, da bi plačal ceno, ki je mi nismo mogli plačati. Sveto pismo uči, da je kazen za našo grešnost, naš zavestni upor proti Bogu, višja od vsega, kar bi bili kadarkoli sposobni plačati. Zato je Jezus v svojem usmiljenju in milosti šel na križ, da bi plačal to ceno za nas. “Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki” (Rimljanom 5:8). “Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem” (2 Korinčanom 5:21). 

Jezus nam je prišel ponudit novo življenje. Svoje človeške napake opravičujemo z besedami: “Saj sem samo človek.” Jezus, ki ni samo umrl, ampak je bil tudi obujen od mrtvih, nam ponuja novo duhovno življenje in nas osvobaja tega, kar Sveto pismo imenuje suženjstvo greha. “Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu” (Rimljanom 6:10-11). 

O avtorju
© 2023. Robert J.Tamasy je napisal knjigi Ambasadorji v poslovnem svetu: trajna zapuščina evangelizacije in učenčevstva v organizaciji CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), Poslovanje v najboljšem pomenu besede: Brezčasna modrost iz knjige Pregovorov za današnje delovno okolje, v sodelovanju s Kenom Johnsonom je napisal knjigo Kako živeti življenje s srcem pastirja, skupaj z Davidom A. Stoddardom pa knjigo Mentorstvo s srcem. Vsakih 14 dni objavlja na svojem blogu: www.bobtamasy.blogspot.com. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Kaj vam pomeni Božič? Kaj pomeni za vaše podjetje ali organizacijo? 
  2. Ali imate v božičnem času kakšne posebne tradicije, ki jih upoštevate vi in vaša družina? Če da, katere so in zakaj so za vas pomembne? 
  3. Mnogi trdijo, da je pravi pomen Božiča razvodenjen, če ne celo povsem zavržen. Se strinjate s tem? Zakaj ali zakaj ne? 
  4. Ko razmišljate o Božiču v kontekstu Jezusa Kristusa, ne le o Njegovem rojstvu, ampak tudi o Njegovem življenju, kakšne misli vam pridejo na misel? 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko s klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate) Luka 1:26-38; 2:1-20; Rimljanom 3:23; 6:1-4; 2 Korinčanom 5:17; Galačanom 2:20 

Izziv 

Zelo enostavno je, prepustiti se prazničnemu vzdušju Božiča in številnim dejavnostim v tem času. Pomembno pa je, da si vzamemo čas za razmislek o njegovem resničnem pomenu – o Jezusu Kristusu in Njegovem življenju ter poslanstvu, ki spreminja življenje in svet. Načrtujte, da boste v naslednjih dneh namenili nekaj časa za razmislek o tem z družinskimi člani ali z bližnjim prijateljem. Razmislite: Kako bi bil svet drugačen, če Kristus ne bi nikoli prišel? 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!