Avtor: Jim Langley Za poslovne in strokovne voditelje v številnih državah je vprašanje starajočih se zaposlenih postalo pomembna tema za razpravo. V nekaterih državah, kot so Združene države Amerike, se ljudje na delovnem mestu v povprečju starajo. Nekatera podjetja imajo določene starostne meje za obvezno upokojitev, vendar ali je res treba pravico ljudi do podaljšanja kariere omejiti s poljubno številko? 

Izkušnje so me naučile, da starost osebe ni vedno ustrezen način za ocenjevanje njene vrednosti na delovnem mestu. Upoštevati moramo sposobnost vsake posamezne osebe, da primerno in kompetentno opravlja svojo vlogo. Kot veteran v zavarovalništvu na primer vem, da moj poklic zahteva miselno ostrino in določeno telesno vzdržljivost. 

V svoji 40-letni zavarovalniški karieri sem prišel do točke, ko sem pripravljen “predati štafeto” mlajši kompetentni osebi. Vem pa tudi, da me je Bog blagoslovil z dolgoživostjo in zdravo pametjo. Pravzaprav verjamem, da je pred mano še nekaj najproduktivnejših let. To potovanje je bilo vznemirljivo in veselim se, kam me bo Bog vodil v prihodnosti. Če ste se upokojili, upam, da ste našli način, kako produktivno uporabiti svoj čas. Jaz pa še nisem pripravljen na življenje v brezdelju. 

Kot privrženca Jezusa Kristusa in doslednega bralca Božje besede – Svetega pisma, me je navdušilo dolgo življenje dveh mož, ki sta med 40-letnim potovanjem starodavnih Izraelcev po puščavi ostala predana Bogu. Jozue in Kaleb, predstavnika plemen Efraim in Juda, sta bila skupaj z desetimi drugimi poslana, da ogledata obljubljeno deželo, kot je to opisano v 13. poglavju 4. Mojzesove knjige. Samo onadva sta se s te skrivne misije vrnila s pozitivnim poročilom in Mojzesu ter Izraelcem slikovito poročala o tem, kar sta videla med svojo misijo. 

Jozue in Kaleb sta bila tudi moža, ki ju je Bog poklical, da vodita ostanek Izraelcev v Kanaan in zahtevata deželo za Njegovo izvoljeno ljudstvo. Drugim vohunom je bil vstop v obljubljeno deželo prepovedan. “Možje, ki so odšli iz Egipta – dvajsetletni in starejši – nikoli ne bodo videli zemlje, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu, ker se me niso zvesto držali, razen Kenázovca Kaléba, Jefunéjevega sina, in Nunovega sina Józueta, kajti zvesto sta se držala Gospoda” (4 Mojzes 32:11-12). 

Jozue in Kaleb sta bila stara čez 80 let, ko sta prestopila reko Jordan, in oba sta dočakala krepko čez 100 let! V teh letih so Izraelci osvojili večino dežele, ki jim jo je Bog obljubil, in ljudstvo je cvetelo. Ta moža sta bila učinkovita voditelja, ki sta zares ljubila Gospoda in Izraelce vodila do številnih zmag in nekaj neuspehov, saj so Izraelci zvesto sledili njunemu zgledu. 

Oba moža je vodil Božji Duh, saj sta pokazala duhovno, duševno in telesno moč, ki jima je omogočila, da sta vodila blodečo čredo Izraelcev. Enaka duhovna, duševna in telesna moč je danes na voljo vsakemu od nas, ki zaupamo Gospodu, ne glede na to, ali smo mladi in šele začenjamo svojo poklicno pot, smo na njeni polovici ali pa se naše poklicno življenje že bliža koncu. 

Če vam Gospod podari dolgoživost in vas blagoslovi s potrebno duhovno, duševno in telesno močjo, od vas tudi pričakuje, da boste ostali zvesti in poslušni v vseh okoliščinah, v katerih se boste znašli. Bog ima čudovit načrt za tiste, ki ostanejo poslušni do konca. 

O avtorju
© 2024, vse pravice pridržane. Jim Langley piše že več kot 30 let ob svoji zaposlitvi kot agent za življenjsko in zdravstveno zavarovanje. V zadnjih letih je svojo strast usmeril v pisanje o svojem osebnem odnosu z Bogom. Njegov cilj je spodbuditi tudi druge, da se Mu približajo. Je dolgoletni član organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), članke z naslovom “Fourth Quarter Strategies” (Strategije četrte četrtine) pa je začel pisati leta 2014. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Kako bi odgovorili, če bi vas kdo vprašal: “Kdaj je človek prestar, da bi še naprej delal?” 
  2. Ali ima vaše podjetje oz. organizacija določeno obvezno ali celo predlagano upokojitveno starost? Ali menite, da obstajajo nekateri poklici, pri katerih bi bilo treba zaradi njihovih edinstvenih zahtev določiti starostne omejitve? Če je tako, kateri so to po vašem mnenju in zakaj? 
  3. Katere bi lahko bile prednosti tega, da bi ljudem omogočili, da še naprej opravljajo svoje sedanje vloge, dokler imajo telesno, duševno in duhovno moč, potrebno za izpolnjevanje svojih odgovornosti? 
  4. V družbah, kjer se pomemben delež delovne sile stara, kaj utegnejo biti nekatere pomanjkljivosti prezgodnjega upokojevanja ljudi, bodisi po lastni izbiri bodisi po odločitvi podjetja? Ali je v vaši organizaciji kdo, ki bi lahko opravljal vlogo, podobno tisti, ki sta jo imela Jozue ali Kaleb? 

OPOMBA: Za dodatne misli iz Svetega pisma na to temo preberite naslednje odlomke: 4 Mojzes 8:26; Pregovori 27:17; Pridigar 3:1-8; 4:9-12; Apd 11:30; 1 Timoteju 3:1-10; 5:17 

Izziv za ta teden 

Dva največja, pogosto neizkoriščena vira na delovnem mestu sta modrost in izkušnje. Te lastnosti imajo starejši delavci običajno v izobilju. Če ste eden od teh starejših delavcev, morate načrtno in dejavno iskati načine, kako deliti to, kar ste se naučili, z drugimi. Če ste mlajši delavec, vam bo morda zelo koristilo, če boste preživeli nekaj časa z bolj izkušenim sodelavcem. Ta teden razmislite, kako bi lahko začeli deliti svoje izkušnje in modrost, ali pa poiskali človeka, ki vas lahko pouči in vam pokaže, česa se je naučil. 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!