Avtor: Jim Mathis – V težkih gospodarskih časih ima marsikdo od nas prijatelje ali sorodnike v stiski. Želimo jim pomagati po svojih najboljših močeh. Najlažje bi bilo, če bi jim dali nekaj denarja. Darilna kartica za trgovino z živili ali plačilo računa za komunalne storitve je lahko veliko olajšanje za nekoga, ki mu primanjkuje denarja. Toda Jezus je dejal: “Večja sreča je dajati kakor prejemati” (Apostolska dela 20:35). Ta opomin se nanaša na to, da prejemnik morda ne bo tako navdušen nad darilom kakor vi kot darovalec – zato je priporočljiva previdnost pri odzivanju.

Odstavek iz Apostolskih del 4:32-35 govori o zgodnji Cerkvi, kjer so prvi kristjani zelo skrbeli drug za drugega. Če je imela neka oseba ali družina potrebo, je morda nekdo drug nekaj prodal, da bi jim pomagal. Sveto pismo pravi, da je bil denar “položen k nogam apostolov”, kar nakazuje na nekakšen dobrodelni sklad, ki ga je bilo moč uporabiti za kogar koli, ki je potreboval pomoč. Podoben sistem imajo danes številne cerkve.

Morda se nam zdi, da je posojanje denarja dobra zamisel, vendar se banke ukvarjajo z dajanjem posojil – in naš prijatelj je to možnost morda že izčrpal. Če prijatelju ali sorodniku damo osebno posojilo, delujemo kot majhna banka. Narediti moramo to, kar bi naredila banka, na primer pripraviti posojilni dokument, v katerem so navedeni znesek, obresti in načrt odplačevanja ter posledice neizpolnjevanja obveznosti.

Gre za poslovno transakcijo, zato moramo biti odločni, tudi če imamo opravka s prijateljem ali družinskim članom. Morda bomo želeli razmisliti tudi o darilu s klavzulo o odpustu dolga. V posojilni pogodbi bi lahko na primer določili, da bo dolg odpisan, če se zgodijo določene stvari – na primer izguba službe, dokončanje študija ali kakšna druga spodbuda, ki bo koristila vsem vpletenim.

Najslabša oblika “pomoči” je sopodpis menice. Starodavna modrost iz svetopisemske knjige Pregovorov primerja sopodpis menice s ptico, ujeto v past, in opozarja na morebitne nevarnosti: “Sin moj, če si sprejel poroštvo za svojega bližnjega, dal svojo roko za tujca, se zavezal z izreki svojih ust, se ujel z izreki svojih ust… pojdi, trepetaj in priganjaj svojega bližnjega… Reši se kakor gazela iz roke, kakor ptica iz ptičarjeve roke” (Pregovori 6:1-5).

Kot pravi, če smo nespametno sopodpisali dolg nekoga drugega, se moramo čim prej osvoboditi. Štirideset odstotkov ljudi, ki sopodpišejo za prijatelja, na koncu izgubijo denar; še huje, 30 odstotkov jih ugotovi, da je bil njihov odnos s posojilojemalce poškodovan. Kot opozarja drug pregovor: “Kdor je porok za tujca, zaide v težave, kdor pa ne mara poroštva, živi mirno” (Pregovori 11:15).

Pred leti je moj oče sopodpisal avtomobilsko posojilo za sorodnika. Sorodnik ni odplačal posojila in avto je bil zasežen. To je bilo izkazano kot neplačilo in zaplemba na očetovi kreditni oceni, ker je sopodpisal menico. Zaradi tega je nekaj let pozneje težje dobil stanovanjski kredit. Če bi se namesto tega odločil, da bo soudeleženec pri dvigu posojila in bi bilo tudi njegovo ime na lastniškem dokumentu, bi lahko moj oče zahteval avto in ga prodal ter tako odplačal posojilo in ohranil svojo bonitetno oceno.

Če so prijatelji ali družinski člani v stiski, moramo svojo željo prinesti spremembo v njihova življenja uresničiti na način, ki jih ne bo spravil v zadrego. Lahko jim damo posojilo, vendar le, če denarja ne potrebujemo za lastne finančne obveznosti. Kot svetuje Sveto pismo, nikoli ne bodite sopodpisnik posojila. Sopodpisovanje ne prinaša nobenih koristi. Lahko smo velikodušni, najdemo ustvarjalne in tehtne načine, kako spodbuditi, podpreti in dvigniti svoje prijatelje ali sorodnike, hkrati pa zaščitimo odnose in tudi svojo finančno prihodnost.

O avtorju
© 2022. Jim Mathis je pisec, fotograf in lastnik majhnega podjetja v Overland Parku, Kansas. Njegova najnovejša knjiga je Kamela in igla – kristjan razmišlja o bogastvu in denarju. V preteklosti je bil poslovodja kavarne in izvršni direktor organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija) v Kansas Cityju, ZDA.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Ali ste že kdaj imeli sopodpisnika za posojilo? Če da, kako se je to obneslo?
  2. Ali ste po drugi strani že kdaj pristali na sopodpis za posojilo nekoga drugega? Kakšna je bila ta izkušnja? Ali je v času, ko je bilo posojilo v veljavi, to povzročilo kakšne napetosti ali stres v vašem odnosu z njimi?
  3. Ali se strinjate z ugotovitvijo, da je sopodpisovanje posojila za nekoga, zlasti za prijatelja ali družinskega člana, napačno? Zakaj ali zakaj ne? Kakšne so koristi – če sploh kakšne – morebitnega prevzemanja odgovornosti za finančne obveznosti nekoga drugega?
  4. Zakaj menite, da so drugi načini pomoči nekomu v stiski – kot n. pr. neposredno darilo, osebno posojilo s pogoji odplačevanja ali celo posojilo s spodbudo za plačilo dolga – primernejši od sopodpisa za posojilo, ki ga nekdo vzame pri finančni instituciji? Katera svetopisemska načela lahko vodijo vaše razmišljanje, ko ocenjujete razne možnosti?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Pregovori 3:27-28; 17:18; 20:16; 22:26-27; Marko 12:30-31; Galačanom 6:9-10

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!