Avtor: Rick Boxx – Avtorja Marcus Warner in Jim Wilder v svoji knjigi o voditeljstvu Rare Leadership in the Workplace uporabljata kratico RARE (redek), s katero opisujeta, kako postati zrel vodja. Prvi R predstavlja vodilo “Remain Relational” – trudite se za ohranitev dobrih odnosov. O teh načelih bi rad danes premišljeval na podlagi lastnih poklicnih izkušenj.

Ko sem delal v javnem računovodstvu, je moja menedžerka menila, da sem spodkopaval njeno avtoriteto. Namesto da bi me osebno in primerno okarala, me je poklicala v svojo pisarno, tako da sta me eden od partnerjev in ta menedžerka lahko skupaj ponižala in omalovaževala. Če bi ravnala v duhu dobrih medčloveških odnosov, bi se naučil potrebne lekcije in spremenil svoje ravnanje. Namesto tega sem se počutil ponižanega in jeznega, zato sem takoj dal odpoved.

Sveto pismo govori o tem. Pismo Efežanom 4:32 nam pravi: “Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.” Ko na delovnem mestu pride do težav, jih lahko obravnavate kot nadležno nalogo ali pa si prizadevate za dobre odnose in rešite težavo, ne da bi škodili odnosu.

Črka A v “RARE Leadership” predstavlja vodilo “Act Like Yourself” – ravnajte kot to, kar ste. Eden mojih nekdanjih šefov je bil vzgled te lastnosti, ko je stranka začela verbalno napadati enega od bančnih uslužbencev. Šef je posredoval, se soočil s stranko, in ko se je prepir stopnjeval, je stranki izročil ček za celotno vsoto na njenem bančnem računu ter zaprl račun. Moj šef je ravnal kot zrela odrasla oseba v tej konfliktni situaciji.

Jezus je izjavil: “Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost” (Luka 4:18). Močni, zreli voditelji se obnašajo kot odrasli. Ni jih lahko manipulirati in so zaščitniki, ne plenilci.

Drugi R v “RARE Leadership” predstavlja vodilo “Return to Joy” – povrnimo veselje. Pred leti sem neko uslužbenko vprašal, kako ji gre. Čeprav je odgovorila: “Dobro,” sem videl, da ni “dobro” – očitno jo je nekaj mučilo. Pogledal sem ji v oči in vprašal: “Kako vam gre v resnici?” Ko je začela pripovedovati o svojih strahovih in skrbeh, so se ji ulile solze. Pozneje je povedala, da ji je to preprosto dejanje pomagalo vrniti veselje, čeprav so bile njene okoliščine še vedno težke.

To načelo najdemo zapisano v Pregovorih 15:23: “Človek ima veselje z odgovorom svojih ust, kako dobrodejna je beseda o pravem času!” Pomembno je, da kot zreli voditelji gojimo zavest o tistih okoli nas, ki trenutno živijo v strahu in nujno potrebujejo nekaj veselja.

Črka E v kratici “RARE” predstavlja “Endure Hardship Well” – dobro prenašajte stiske. James Parker je bil imenovan za izvršnega direktorja letalske družbe Southwest Airlines le nekaj mesecev pred 11. septembrom 2001, terorističnim napadom na Združene države Amerike. Večina letalskih družb se je odzvala tako, da je takoj začela odpuščati ljudi in zmanjševati stroške. Parker pa ni odpustil nobenega zaposlenega, prav tako ni zmanjšal njihovih plač. Namesto tega je svojo ekipo vodil mirno in stabilno. S tem je dokazal, da družba Southwest ceni svojo ekipo bolj kot pa finančne rezultate.

Veliki voditelji se ne oblikujejo največ v času razcveta. Namesto tega se proslavijo, ker so prestali težke čase. Kot je zapisano v Pismu Hebrejcem 10:36: “Kajti stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno.”

Ali bi se na podlagi zgornjih načel imeli za takega voditelja?

O avtorju
Vse pravice pridržane 2022, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. Če želite prejemati to publikacijo, obiščite www.unconventionalbusiness.org. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Ponedeljkovo mano prevajamo v številne različne jezike, kratica RARE pa seveda ni prevedljiva. Vendar pa gre za to, da štiri načela, ki jih kratica predstavlja, niso tako pogosta, kot bi morala biti na današnjem trgu. Katero od teh načel se vam zdi “najredkejše”?
  2. Kaj po vašem mnenju omogoča dobremu voditelju, da ravna v duhu dobrih odnosov? Ali vam pride na misel primer nekoga, ki je pri tem uspešen? Če je tako, opišite tega posameznika. Kako uspešni ste vi sami pri ohranjanju dobrih odnosov?
  3. Načelo “povrnimo veselje” ne pomeni nujno, da se bodo ljudje veselili okoliščin, v katerih se nahajajo, zlasti če te ostajajo nerešene. Vendar pa ponujamo misel, da lahko še vseeno doživljajo veselje. V čem je po vašem mnenju razlika?
  4. Kako bi opredelili “stanovitnost”? Kako ta lastnost, zlasti v času velikih preizkušenj in težav, povečuje učinkovitost in verodostojnost voditelja?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, preberite naslednje odstavke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Galačanom 5:13-14; Filipljanom 2:3-4; 4:6-7; 1 Tesaloničanom 5:16-18; Rimljanom 5:3-5; Jakob 1:2-4

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!