Menu

 Avtor: Stephen R. Graves Všeč mi je, kadar preizkušen vodja predstavi zgoščen povzetek ali jedrnata navodila s točkami ali načeli, ki jih lahko hitro razumete. To je eden od razlogov, zakaj me je Jezusova pridiga na gori vedno navduševala. V 5. do 7. poglavju Matejevega evangelija je Jezus zbral svojo “vodstveno ekipo” (skupino, ki je vključevala nekdanje ribiče, politično osebnost in cestninarja) na strateško srečanje na gori, kjer jim je v svojem govoru predstavil ideje, enakovredne izjavam o poslanstvu, viziji in vrednotah za njihov novi podvig. 

Skoraj vsak vodstveni delavec, ki ga poznam, vsako leto nameni nekaj časa temu, da se s svojo vodstveno ekipo pogovori o ključnih idejah, ki usmerjajo njihovo podjetje. Tako kot ameriški predsedniki vsako leto nagovarjajo svoj narod z govorom o stanju v državi, bi morali tudi vsi vodje redno predstavljati “govor o stanju podjetja” v svoji organizaciji, v katerih spregovorijo o temah Kaj, Zakaj in Kako. 

Večino svojega odraslega življenja razmišljam o teh treh poglavjih iz Matejevega evangelija. V dveletnem obdobju, ko sem jih intenzivno preučeval, sem prišel do zaključka, da se strinjam s Philipom Yanceyja glede pridige na gori: “Če ne razumem tega nauka, ne razumem Njega.” 

Tukaj je 10 ključnih točk iz pridige na gori za poslovni in poklicni svet: 

 1. Nobena posamezna vrstica ne vsebuje vseh Božjih misli na določeno temo. Z drugimi besedami, da bi natančno zajel Božje razmišljanje o določeni temi, se moram spoprijeti z vsem, kar Sveto pismo pravi o njej. 
 2. Močna, dolgotrajna vplivnost v Božjem kraljestvu običajno zahteva, da svoj pristop priredimo in prilagodimo svojemu občinstvu. Ko razmišljam o tem, spoznam, da je imel Jezus v času svojega služenja na zemlji vsaj štiri občinstva, in vsakega se je loteval s posebnim pristopom: nezainteresirani zunanji opazovalec, zainteresirani opazovalec, predani učenec in lačno srce. 
 3. Evangelij najlažje potuje po cesti skrbnih in pristnih odnosov. Formula za kar največjo možno učinkovitost v Božjem kraljestvu je način življenja, ki izkazuje odrešenje in milost, ki smo ju prejeli, pristne odnose in namernost, prilagojeno situaciji. Nihče ne želi imeti občutka, da ga obravnavamo kot neki svoj projekt ali dosežek, ki ga zabeležimo na svojem rovašu. 
 4. Trajni vpliv, ki ga boste imeli, je bolj odvisen od tega, kdo ste, kot od tega, kaj počnete. Morda je prav zato Jezus začel svojo pridigo s t. i. “blagri” – ti prikazujejo, kakšni ljudje naj bomo, ne toliko, kaj naj delamo. 
 5. Način, kako sprejemam kulturo, določa, kako razumem evangelij. Način, kako razumem evangelij, narekuje način, kako se kot Jezusov privrženec lotevam udejstvovanja v svetu okoli sebe. Kristjani so skozi stoletja evangelij v svoji kulturi uporabljali na enega od štirih možnih načinov: Kristus proti kulturi – umik; Kristus kulture – prilagajanje; Kristus nad kulturo – pooblastilo; Kristus, ki spreminja kulturo – vpliv. H. Richard Niebuhr je te razlike prvič predstavil v svojem klasičnem delu Kristus in kultura. 
 6. Jezus je merilo za pravičnost preusmeril z zunanjih dejanj na srce. Resnična pravičnost ni bila nikoli namenjena le zunanjemu delovanju. Jezus je vedno želel, da bi bila naša vera potovanje, ki temelji na srcu in ga spreminja. 
 7. Jezus je pričakoval, da se bo pravi evangelij (pravičnost od znotraj navzven) dotaknil našega celotnega bitja in nas preoblikoval. Njegovo odrešilno delo bi moralo vplivati na vsako podrobnost našega življenja in dela. 
 8. Če lahko Jezus v popolnosti poskrbi za stvari manjše vrednosti (kot so ptice in rože), zakaj me skrbi, da ne bo poskrbel zame (za svojo največjo stvaritev)? 
 9. Avtentičnost je bistvenega pomena, vendar jo je težko doseči. Zunanji videz ne odraža vedno naših notranjih vzgibov in želja. 
 10. Na svojem življenju moram delati z največjo možno intenzivnostjo, kolikor jo lahko zberem. Potem lahko zaupam Bogu, da bo reševal težave in pomanjkljivosti, ki jih vidim v drugih. 

O avtorju
© 2024. Dr. Stephen R. Graves samega sebe opisuje kot organizacijskega stratega, pragmatičnega teologa in socialnega kapitalista. Svetuje vodstvenim delavcem in lastnikom podjetij, pa tudi mladim, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo. Je avtor številnih knjig in mnogih člankov ter javni govornik. Njegova spletna stran je www.stephenrgraves.com. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

 1. Ali menite, da je pomembno, da najvišji vodje ne le razumejo, ampak tudi učinkovito sporočajo poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja oz. organizacije, ki jo vodijo – teme Kaj, Kako in Zakaj? Pojasnite svoj odgovor. 
 2. Če bi vas kdo prosil, da opišete ali opredelite poslanstvo, vizijo in vrednote vašega podjetja, kako bi odgovorili? 
 3. Kako dobro poznate “pridigo na gori” Jezusa Kristusa? Ali se strinjate, da lahko mnoga njena načela neposredno uporabimo pri vprašanjih in izzivih, s katerimi se vsak dan srečujemo v poslovnem svetu? Zakaj ali zakaj ne? 
 4. Katere od točk, ki jih navaja Dr. Graves, se vam zdijo najpomembnejše? 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih. Če imate internetno povezavo, lahko z enim klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate: 1 Samuel 16:7; Jeremija 31:33; Matej 5:1-16; 6:1-23; 7:1-14; 7:24-27; 2 Timoteju 3:16-17 

Izziv za ta teden 

Eno je oblikovati izjave o poslanstvu, viziji in vrednotah organizacije. Razumevanje našega osebnega poslanstva, vizije in vrednot pa je nekaj čisto drugega – in enako pomembno. Če tega še niste storili, ta teden poskusite zapisati, kaj imate za svoje življenjsko poslanstvo; vizijo, ki jo imate ne le za sedanjost, temveč tudi za prihodnost, in vrednote, po katerih želite živeti in delati. 

Razmislite o tem, da bi pri tem poiskali zaupanja vrednega prijatelja ali manjšo skupino – na primer skupino PTS-SLO, če ste član take skupine – ki bi vam pri tem pomagala. 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!