Menu

Avtor: Rick Boxx – Ste že kdaj doživeli stres na delovnem mestu? Vsekakor ne moremo pričakovati, da bomo vsak delovni dan preživeli brez stresa. Imamo proizvodne urnike, roke za predstavitve, proračune ter zahteve in pričakovanja, ki izhajajo iz naših opisov dela. Pritiski na delovnem mestu so neizogibni. Študije pa so pokazale, da je pretiran stres na delovnem mestu lahko nezdrav v številnih pogledih.

Z nekaj truda si lahko direktorji in vodje prizadevajo ustvariti in ohranjati okolje, ki pomaga zmanjševati stres in ustvarjati bolj zdravo delovno vzdušje.

Ugledna revija Harvard Business Review redno objavlja nasvete za vodenje na različne teme. Eden od člankov se je nanašal na postavljanje zdravih standardov dela za ekipo. Revija je poudarila tri priporočila, kako lahko vodje pomagajo svoji ekipi, da deluje v zdravih okvirih, ki bodo spodbujali njihovo duševno in čustveno počutje, hkrati pa povečali njihovo produktivnost.

Zanimivo je, da ima vsako od teh priporočil svetopisemske ekvivalente, načela iz Svetega pisma o tem, kako oblikovati močne in zdrave medosebne odnose, tudi na delovnem mestu. Tukaj so priporočila revije Harvard Business Review in svetopisemski nauki, ki se z njimi ujemajo:

Najprej: Kot vodja bodite dober zgled. Produktivnost je pomembna, vendar se dober vodja zaveda pomena zdravega ravnovesja med delom in osebnim življenjem. Razmislite na primer, kako lahko na vaše podrejene vpliva, če jim elektronsko pošto pošiljate pozno v noč ali če si nikoli ne vzamete časa za kosilo. Pogosto se dogaja – in je popolnoma razumljivo – da podrejeni s svojim ravnanjem in dejanji posnemajo svoje vodje.

Apostol Pavel je v svojem pismu privržencem Jezusa Kristusa v starodavnem mestu Filipi zapisal: “Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami” (Filipljanom 4:9). Kot voditelje nas opazujejo. Naše vedenje naj bo tako, da lahko z mirnim srcem dopustimo drugim, da posnemajo, kaj počnemo in kako.

Drugič: Vsak teden načrtujte nekaj rezervnega časa. Mnogi od nas smo preveč optimistični in si zastavljamo urnike in časovne okvire, ki ne upoštevajo potencialnih nepričakovanih težav in zamud. Osebje spodbujajmo, da vsak teden oddelijo nekaj časa za delo na dolgotrajnih projektih.

Jezus je v svojem poučevanju to izrazil na naslednji način: “Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati” (Luka 14:28-30).

Končno: Povečajte preglednost delovne obremenitve. Z zaposlenimi se posvetujte o njihovi delovni obremenitvi. Prisluhnite jim in se odzovite na način, ki lahko zmanjša nepotreben stres. Tako se boste laže izognili krizam, ki bi lahko nastale, če in ko se bodo počutili preobremenjene. V Pregovorih 27:23 najdemo zapisan tale kmetijski primer: “Skrbno pazi na obraze svoje drobnice, bodi s srcem pri čredah.

Naše ekipe potrebujejo zdrave delovne meje, ki vključujejo čas za počitek in obnovo. Kot poudarja Pismo Hebrejcem 4:10: “Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od svojih.”

O avtorju
Vse pravice pridržane 2023, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. Obiščite spletno stran www.unconventionalbusiness.org. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kako bi opisali zdravo delovno okolje?
  2. Kakšen je vpliv besed in dejanj vodje? Ali je pošteno pričakovati, da bodo vodje odgovorni za to, kakšen zgled dajejo na delovnem mestu s svojo prakso in obnašanjem? Zakaj ali zakaj ne?
  3. Ali je po vaših izkušnjah pri načrtovanju in razporejanju projektov običajno predvideno dovolj časa za nepričakovane težave, zamude in druge ovire? Pojasnite svoj odgovor.
  4. Ali se lahko spomnite trenutka, ko si je nekdo, ki ste mu poročali, vzel čas, da vas je vprašal, kako vam gre, in s tem pokazal pristno skrb za vaše osebno počutje? Če imate vodstvene odgovornosti, kako dobro znate pokazati takšno skrb za druge?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko s klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate)

Pregovori 11:14; 15:22; 16:9; 16:21; 19:20; Marko 12:31; Luka 6:31; 2 Timoteju 2:2

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!