Avtor: Jim Langley – Zdi se, da se naša kultura stalno spreminja. Sam zase sem prišel do zaključka, da ne morem več dohajati mnogih kulturnih sprememb, ki se dogajajo okoli nas, kaj šele, da bi se jim prilagajal. Bil je čas, ko sem te družbene spremembe sprejemal kot neizogibne. Kot Jezusov privrženec pa zdaj razumem, da mnogih sprememb ne morem odobravati, in zato zdaj čvrsto stojim na stališču, ki mu rečem “duhovni konformizem”. Gospod nas je poklical, da sledimo Njemu na Njegovih poteh, ne pa, da se prilagajamo potem tega sveta.

Pismo Rimljanom 12:1-2 svari vse vernike: “Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno”.

Kot mlad oficir v ameriški vojski sem se naučil, da sledim poveljem in ukazom, ki so prišli od zgoraj. Obvladano obnašanje, ki upošteva ustaljena pravila, prinaša pozitivne rezultate v katerikoli skupini. Tudi podjetja morajo vzpostaviti pravila najboljše prakse, s čimer zagotovijo, da njihovi zaposleni sledijo smernicam, ki bodo prinesla njihovi družbi spoštovanje in pravilno služila strankam.

Kot navdušen golfist se zavedam pomena, ki ga imajo pravila te meni tako priljubljene igre. Vsak organiziran šport ima pravila – z dobrim razlogom: brez omejitev bi bil le kaos; igralci bi izkoristili, karkoli bi hoteli. Brez ustreznih in pravih pravil bi bil rezultat tekmovalna anarhija.

Prepričan sem, da je v tem težava z vsemi kulturnimi pretresi, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. Mnogi ljudje si preprosto sproti izmišljajo pravila in delajo, kakor je prav v njihovih očeh. In prav to nam pove Stara zaveza. V Sodnikih 2:10-11 beremo: “Tudi ves tisti rod se je pridružil svojim očetom. Za njim je nastopil drug rod, ki ni poznal Gospoda in tudi ne njegovih del, ki jih je storil v prid Izraelu. Izraelovi sinovi so delali, kar je hudo v Gospodovih očeh, in služili Báalom”.

Rad bi predlagal, da se tega lotimo iz druge smeri. Namesto ocenjevanja, kdo je kriv, bi raje ponudil nekaj, kar se mi zdi protistrup za to rastočo duhovno pandemijo. Tisti med nami, ki imamo oseben odnos s svojim Nebeškim Očetom skozi Jezusa Kristusa, si lahko v duhovnem smislu prisvojimo Njegovo življenje, skozi Svetega duha, ki živi v nas. Obrniti se moramo na Gospoda, da nas napolni s Svetim duhom in nam da presojo, ki je potrebna, da lahko učinkovito prenesemo drugim Božje sporočilo miru in upanja, ki bo preplavilo srca ljudi okoli nas.

V okviru tega iskanja, kako živeti življenje, ki je v nasprotju s kulturo in ki spoštuje Boga, se spomnim besed, ki jih je zapisal apostol Pavel v Kološanih 3:15-17: “In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.”

Čvrsto se moramo oklepati tega, kar vemo, da je resnično in pravilno, z modrostjo trdno stati na milosti, ki nam jo je podaril naš Gospod. Nato lahko molimo za ozdravljenje in obnovo kulture in ljudi, vključno s tistimi, ki jih vsakodnevno srečujemo v poslovnem svetu.

O avtorju
© 2021, vse pravice pridržane. Jim Langley piše že več kot 30 let ob svoji zaposlitvi kot zavarovalni agent. V zadnjih letih je svojo strast usmeril v pisanje o svojem osebnem odnosu z Bogom. Njegov cilj je spodbuditi še druge, da se Mu približajo. Je dolgoletni član organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), članke z naslovom “Fourth Quarter Strategies” (Strategije četrte četrtine) pa je začel pisati leta 2014.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kakšne so vaše misli o kulturnih spremembah, ki smo jih izkusili v zadnjih letih? Ali se zalotite, da se prilagajate tem spremembam, pa čeprav nasprotujejo prepričanjem in praksi, ki ste ji sledili v preteklosti?
  2. Kaj menite, zakaj je tako težko potegovati se za vrednote, ki nasprotujejo spreminjajoči se kulturi?
  3. V Pismu Rimljanom najdemo tole izjavo apostola Pavla: “Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje… V njem se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v vero… Pravični bo živel iz vere” (Rimljanom 1:16-17). Kaj menite, kako lahko to uveljavimo v tem, kako se spoprijemamo s stalno spreminjajočo se kulturo okoli nas?
  4. Ko razmišljate o tem, kar veste o življenju Jezusa Kristusa, kaj se vam zdi, kako se je On loteval izzivov v kulturi, v kateri je živel na Zemlji? Kaj se lahko iz tega naučimo?

OPOMBA: Za dodatne misli iz Svetega pisma preberite naslednje odlomke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Psalm 139:23-24; Jeremija 31:33-34; Rimljanom 8:26-27; Efežanom 5:11-17; Kološanom 1:27-29

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!