Menu

Avtor: Jim Langley – Pred časom sem se z nekim mladeničem pogovarjal o njegovi novi veri v Jezusa Kristusa. Osredotočila sva se predvsem na to, kaj je zares pomembno v življenju in pri delu. Ustrezna osredotočenost lahko dramatično spremeni potek našega življenja. Ko je na primer ekipa osredotočena – bodisi na delovnem mestu bodisi na športnem igrišču – lahko to močno vpliva na rezultate njenih prizadevanj. Ne le v smislu doseganja uspeha, temveč tudi v zavedanju, da si prizadevajo za odličnost, ko zasledujejo želeni cilj.

V letih, odkar poznam tega mladeniča, je postalo jasno, da je bil v določenih vidikih svojega življenja zelo osredotočen. Vendar je njegova osredotočenost – močna želja, da bi postal najboljši na določenem področju – šla na račun drugih vidikov njegovega življenja. To spoznanje naju je spodbudilo k pogovoru o tem, kako pomembno je vzpostaviti ustrezno ravnovesje, da so stvari na pravem mestu.

Tega sem se naučil iz osebnih izkušenj, ki segajo več kot 50 let nazaj. Moja prva strast je bil bejzbol. Nato je bil na prvem mestu golf. Nekako sem dokončal študij v štirih letih, vendar se v teh intenzivnih letih dodiplomskega študija gotovo nisem osredotočal na to, da bi se naučil vse, kar se je dalo. Šele pozneje v življenju sem razumel, kako pomembno je, da se pravilno osredotočamo na različne vidike našega zapletenega življenja.

Moja igra golfa mi je postala zgled. Danes vem, da so trenutki, ko se moram osredotočiti na naslednji udarec, in trenutki, ko se moram osredotočiti na dogajanje okoli sebe. Golf je zame postal vir družabne sprostitve, zato bi bilo precej neobzirno, če bi izključil svoje igralne partnerje in se osredotočil le na svojo igro. To bi me odvrnilo od mojega pomembnejšega cilja, da preprosto uživam v sprehodu po igrišču s prijatelji. Tudi v tekmovalnih krogih se trudim, da ostanem družaben in uživam v družbi drugih.

Na začetku svoje zavarovalniške kariere sem sprejel filozofijo podjetja, da naj povečam svojo aktivnost, da bi pomagal več strankam in zaslužil več denarja. Bog je potreboval štiri dni hospitalizacije z dvojno pljučnico, da je pritegnil mojo pozornost in jo preusmeril na tisto, kar je resnično pomembno. Z ljubezni do denarja sem se preusmeril v globoko ljubezen do Boga in njegovih ljudi. To je bil začetek mojega potovanja, na katerem se učim ljubiti in skrbeti za tiste, ki jih On vsak dan postavlja v moje življenje.

Kot Kristusov privrženec sem spoznal, da moram biti poslušen svojemu Odrešeniku in Gospodu, njegova želja pa je, da meditiram na najstarejšo molitev, ki jo najdemo v Svetem pismu, v Peti Mojzesovi knjigi. Del moje vsakodnevne jutranje molitve, ki izhaja iz Jezusovih besed v Matejevem evangeliju 22:37-39, se glasi približno takole: “Gospod, ljubim te z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo, z vsem svojim umom in z vso svojo močjo. Gospod, prosim, pomagaj mi, da bom druge ljubil tako, kot ljubim sebe.”

V svojih vlogah v poslovnem svetu imamo cilje in naloge. V ospredju naših misli sta proizvodnja in dobiček. Če pa želimo biti učinkoviti in plodni Kristusovi ambasadorji, kot nas opisuje Drugo pismo Korinčanom 5:20, bi bilo pametno, če bi upoštevali nasvete apostola Pavla o tem, kar je imenoval “sad Duha”: “Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave.” Nato doda: “Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo” (Galačanom 5:22-26).

Če resnično ljubimo Gospoda in želimo, da bi naše življenje to odražalo, se moramo osredotočiti na tisto, kar je zares pomembno, in temu primerno živeti.

O avtorju
© 2022, vse pravice pridržane. Jim Langley piše že več kot 30 let ob svoji zaposlitvi kot zavarovalni agent. V zadnjih letih je svojo strast usmeril v pisanje o svojem osebnem odnosu z Bogom. Njegov cilj je spodbuditi še druge, da se Mu približajo. Je dolgoletni član organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), članke z naslovom “Fourth Quarter Strategies” (Strategije četrte četrtine) pa je začel pisati leta 2014.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kako bi opisali osredotočenost svojega življenja? Katerim stvarem običajno dajete prednost, ko se začenja nov dan?
  2. Kaj se po vašem mnenju zgodi, če za svoje življenje izberemo napačno usmeritev?
  3. Ste mnenja, da bi si morali dosledno in namerno prizadevati, da bi določili, na kaj se bomo osredotočali? Kaj se lahko zgodi, če ne ocenimo resno, na kaj se osredotočamo in zakaj?
  4. Na kakšen način lahko odločenost, da se osredotočimo na ljubezen in spoštovanje do Boga ter nato na ljubezen do drugih – po potrebi tudi požrtvovalno – vpliva na naš pristop k delu in na rezultate, ki jih dosegamo?

OPOMBA: Za dodatne misli iz Svetega pisma na to temo preberite naslednje odlomke (če imate internetno povezavo, lahko s klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate)
Jozue 1:7-8; Efežanom 5:8-11; Filipljanom 3:7-9; 3:12-14; 1 Timoteju 6:11-12

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!