Menu

 Avtor: Robert J. Tamasy Ko pričakujemo začetek novega koledarskega leta, običajno mnogi želimo pogledati nazaj in oceniti leto, ki je skoraj za nami. Kakšno je bilo vaše leto 2023? Je bilo to leto vznemirjenja, uspehov in dosežkov, težko leto, polno izzivov in nesreč, ali mešanica obojega? 

Že leta imam navado, da razmišljam o iztekajočem se letu, se spomnim njegovih vzponov in padcev, veselih trenutkov in trenutkov žalosti ali razočaranja. Zdi se mi, da je to koristna priložnost, da se ponovno nasmehnem ob veselih dogodkih in dosežkih, se spomnim na storjene napake in se iz njih nekaj naučim ter da se še zadnjič poslovim od izgubljenih priložnosti. Tudi te, če jih pogledam iz tega zornega kota, lahko postanejo razlog za veselje, h kakršnemu nas spodbuja Prvo pismo Tesaloničanom 5:16: “Zmeraj se veselite.” 

Pogled nazaj na pretekle dni je lahko koristen, a predolgo ukvarjanje z njimi ima lahko nasprotni učinek. Kot je zapisal apostol Pavel: “… Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu” (Pismo Filipljanom 1:13-14). Pavel ni imel amnezije glede svoje obžalovanja vredne preteklosti, ampak se je odločil, da je najboljši način služenja Gospodu ta, da ostane usmerjen v prihodnost, tako v mislih kot v poslanstvu. 

Ko se pripravljamo na novo leto v upanju na nov začetek ali nadaljevanje dobrega iz preteklosti, nam Sveto pismo ponuja modrost o tem, kako lahko najbolje ravnamo: 

Načrtujte s pričakovanjem, pa brez zaskrbljenosti. Pri načrtovanju se včasih obremenjujemo z vprašanji, kot so: “Kaj če se zgodi to?” ali “Kaj če do tega ne bo prišlo?” Takšna skrb lahko privede do tega, kar nekateri imenujejo “paraliza analize”. Jezus Kristus je svoje privržence opominjal, naj zaupajo v Božjo preskrbo, namesto da bi bili obsedeni s skrbjo. “Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? … Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec?” (Matej 6:25-27). 

Načrtujte s pravimi prioritetami. Postopek načrtovanja pogosto vključuje ugotavljanje tega, kar je najpomembnejše, in prizadevanje za to, pri čemer je vse drugo v ustrezni perspektivi. Ko zaupamo Bogu, da bo poskrbel za vse, kar potrebujemo – ljudi, sredstva, priložnosti – je pomembno, da Ga v svojem razmišljanju postavljamo na prvo mesto in se zanašamo, da bo vodil naše korake in odločitve. “Iščite najprej Božje kraljestvo in Njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo” (Matej 6:33). “Vse, kar delaš, zaupaj Gospodu, in tvoji načrti bodo uspešni” (Pregovori 16:3). 

Načrtujte z mislijo na nepričakovane dogodke. Težava pri načrtovanju je, da se okoliščine ne ujemajo vedno z našimi načrti. Vrata priložnosti se zaloputnejo, druga se nepričakovano odprejo. Zaupanje v Gospodovo suvereno vodenje pomaga zmanjšati naš stres. “Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze” (Pregovori 3:5-6). 

Načrtujte ob nasvetih drugih. Kadar načrtujemo v vakuumu in se zanašamo le na svoje zamisli in spoznanja, lahko spregledamo težave pri svojem razmišljanju ali morebitne izzive, s katerimi se utegnemo soočiti. Zaupanja vredni svetovalci nam lahko pomagajo izpopolniti naše zamisli in se hkrati izogniti resnim napakam v presoji. “Kjer ni posvetovanja, se načrti izjalovijo, kjer je veliko svetovalcev, se uresničijo” (Pregovori 15:22). 

O avtorju
© 2023. Robert J.Tamasy je napisal knjigi Ambasadorji v poslovnem svetu: trajna zapuščina evangelizacije in učenčevstva v organizaciji CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), Poslovanje v najboljšem pomenu besede: Brezčasna modrost iz knjige Pregovorov za današnje delovno okolje, v sodelovanju s Kenom Johnsonom je napisal knjigo Kako živeti življenje s srcem pastirja, skupaj z Davidom A. Stoddardom pa knjigo Mentorstvo s srcem. Vsakih 14 dni objavlja na svojem blogu: www.bobtamasy.blogspot.com. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Ste si vzeli čas za razmislek o letu, ki se izteka? Do kakšnih zaključkov ste prišli? Kateri so bili vaši vrhunci in kateri padci? Ali ste nagnjeni k temu, da preveč časa porabite za gledanje nazaj, zlasti za stvari, za katere si želite, da bi jih bili naredili drugače? 
  2. Kdaj začnete načrtovati naslednje koledarsko leto? Ali je vaše načrtovanje izdelano do podrobnosti in obsežno? Ali si zapišete konkretne cilje in naloge? Pojasnite svoje odgovore. 
  3. Kakšno vlogo – če sploh kakšno – ima vaš odnos z Bogom pri tem, kako razvijate svoje načrte za prihodnost? Ali menite, da naj vera in duhovnost na splošno imata vlogo v pragmatičnem procesu načrtovanja? Zakaj ali zakaj ne? 
  4. Ali se imate za zaskrbljenega človeka, ki ga skrbi, ko gleda v neznano prihodnost? Če je tako, kako se z njo spopadate? Kako bi svetovali nekomu drugemu, ki se pogosto počuti prestrašenega ali zaskrbljenega? 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko s klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate) Psalm 37:3-7; Pregovori 11:14; 16:9; 19:20; Filipljanom 4:6-7; Kološanom 3:17; 3:23-24 

Izziv 

Vključevanje Boga v proces načrtovanja se lahko zdi strašljivo, zlasti če tega še niste počeli. Morda bo koristno razmisliti o odlomkih iz Svetega pisma, ki se nanašajo na načrtovanje, vodenje in odločanje. Koristno je tudi imeti enega ali več posameznikov, ki jim zaupate, da vam bodo služili kot občinstvo, ki vam bo nudilo pomembne povratne informacije glede načrtov, ki jih oblikujete. Še posebej koristna je lahko skupina zaupnih svetovalcev ali mladih strokovnjakov, ki delijo vaše vrednote. Če imate na svojem območju skupino PTS-SLO, vam tam lahko pomagamo pri vključitvi v takšno skupino. 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!