Avtor: Jim Langley – Poslovni strokovnjaki seveda radi izboljšujejo bilanco. Če delate za druge, boste prej ali slej imeli opravka s takšnim ali drugačnim pregledom uspešnosti. Celo najvišje direktorje pregledujejo njihovi upravni odbori in glavni delničarji. In bilanca – končni rezultat – je ponavadi pomemben element teh pregledov.

Na mnogih področjih življenja najdemo ta močni poudarek na izboljševanju bilance. Naj gre za poslovanje, šport ali katerokoli področje, na katerem se udejstvujemo, naravno je, da si želimo priznanja za dobre dosežke. Dober občutek imamo, kadar dosežemo svoje poslovne in osebne cilje ter si postavimo nove. Nič ni narobe s prizadevanjem za dosego teh ciljev, vprašanje pa je, kaj so posledice tega, da polagamo preveč veljave na sam cilj?

Tudi zame je veljalo, da sem si vedno prizadeval izpolniti želene strokovne in osebne cilje, z leti pa sem opazil, da so se stvari spremenile. Danes mi je najpomembnejša bilanca to, kakšen odnos imam s svojim nebeškim Očetom.

Knjiga Pridigarja obravnava to dilemo v svojih prvih 11 poglavjih. Kralj Salomon, “Pridigar”, kakor sebe imenuje, nam predstavi zelo čustveno oceno življenja “pod soncem” – kakor imenuje naše zemeljsko bivanje. Vedno znova govori o našem trudu, kako izboljšati bilanco, kako doseči in izkusiti več in več, kot o “lovljenju vetra”. Sam bi to imenoval samoljubno, prazno življenje.

V zaključnem poglavju Pridigarja Salomon spremeni zorni kot, da nam pomaga videti “širšo sliko” in spoznati, da je življenje na zemlji več kot le nenehen trud za več in boljše. Predlaga nam, da vključimo Boga v to sliko in tako razvijemo jasnejši pogled na stvari ter izkusimo življenjsko pot na nov, globlji, bolj pomenljiv način.

Salomon zaključi svoje pisanje s temi modrimi besedami: “Končna beseda po vsem, kar si slišal: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je vsa človekova dolžnost! Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali húdo” (Pridigar 12:13-14, prosti prevod). Vam je šlo to do živega? Naj bo dobro ali hudo, Bog bo sodil vse – in to bo Njegova sodba, ne naša. Naša naloga je preprosto, da izpolnjujemo vso svojo dolžnost.

V več kot 30 letih, odkar sem postal kristjan, sem prišel do spoznanja, da je ta dožnost oz. odgovornost, biti poslušen Gospodu in se kar najbolj potruditi Mu biti všečen, in nato ljubiti druge, kolikor morem dobro. Odkril sem tudi, da ne morem zares ljubiti drugih, dokler se nisem naučil ljubiti Boga in nato samega sebe z vsemi svojimi napakami in pomanjkljivostmi.

Ko torej govorimo o “bilanci”, končnem rezultatu, ugotavljam, da moji osebni cilji niso tako zelo pomembni. Bolj me zanima pot, ki jo je Bog položil predme. Tako nam Pismo Rimljanom 12:2 pove: “In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.”

Vsak dan je nov dan; zdaj je moja želja biti všečen svojemu nebeškemu Očetu in biti pozoren na to, koga mi pošlje na pot, ter kako, kdaj in kje deluje v mojem življenju. Seveda si še naprej postavljam cilje in še vedno spremljam bilanco, najpomembnejši pa mi je odnos s Tistim, ki je ta svet postavil na njegovo os in ustvaril vse, kar nam je dano izkusiti v našem kratkem času na tej zemlji. To je šele začetek našega globokega, večnega odnosa z našim Stvarnikom.

O avtorju
© 2021, vse pravice pridržane. Jim Langley piše že več kot 30 let ob svoji zaposlitvi kot zavarovalni agent. V zadnjih letih je svojo strast usmeril v pisanje o svojem osebnem odnosu z Bogom. Njegov cilj je spodbuditi še druge, da se Mu približajo. Je dolgoletni član organizacije CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija), članke z naslovom “Fourth Quarter Strategies” (Strategije četrte četrtine) pa je začel pisati leta 2014.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Ko slišite izraz “bilanca”, kaj vam pride takoj na misel? V kolikšni meri poudarek na bilanci vpliva na vaš odnos do dela in do življenja nasplošno?
  2. Kakšne težave – če katere – povzroča pretirano poudarjanje končnega rezultata, strokovno in tudi osebno? Ali se strinjate, da utegne biti koristno vsake toliko časa ponovno ovrednotiti svoj odnos do končnih rezultatov? Zakaj oz. zakaj ne?
  3. V knjigi Pridigarja kralj Salomon – znan kot najmodrejši človek na svetu – uporablja izraz “ničevost”, drugače povedano, “vse je prazno, brez smisla”. Ste kdaj imeli tak občutek glede svojega življenja ali dela? Razložite svoj odgovor.
  4. Salomon zaključi z izjavo, da je vsa človekova dolžnost, da “se boji Boga in izpolnjuje Njegove zapovedi”. Kaj menite o tem zaključku?

OPOMBA: Za dodatne misli iz Svetega pisma na to temo razmislite o naslednjih odlomkih (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

1 Samuel 15:22; 2 Korinčanom 5:1-5; Efežanom 3:8-12; Rimljanom 8:29; 12:1-2

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!