Avtor: Rick Boxx – Pisec Simon Sinek v svoji knjigi Neskončna Igra opisuje svoje prepričanje, da poslovni svet že predolgo lovi svoj rep v “končni igri”, kot temu pravi. Kadar se poslovni voditelji zgolj ženejo za dobičkom od četrtletja do četrtletja, od poslovnega leta do poslovnega leta, lovijo “končno” rešitev namesto trajnega namena, pravi Sinek.

Njegova teza je, da si morajo poslovni voditelji prizadevati za “pravično stvar”, kot temu reče. Če se zavemo pomembnejše stvari oz. namena za naša podjetja, stvari, ki presega goli dobiček, to spremeni, kako sprejemamo poslovne odločitve. Pravi, da mora celo v visoko tekmovalnem, nenehno se spreminjajočem poslovnem svetu obstajati občutek poslanstva, ki je višje kot pa nagrajevanje delničarjev z vedno višjimi finančnimi donosi.

To seveda ne pomeni, da dobiček ni pomemben. Ključnega pomena je za vzdrževanje naših podjetij. O tem ni nobenega dvoma. Vendar pa naj mi, ki smo učenci Jezusa Kristusa, igramo “neskončno igro” – našo igro večnosti – predvsem z enim ciljem v mislih: poveličevanje Boga. Če se ženemo izključno za dobičkom, utegnemo biti prikrajšani za nagrade v večnosti.

Sveto pismo ima mnogo povedati o tem. Tu je nekaj primerov naukov, ki jih uči in ki jih lahko enostavno uporabimo na delovnem mestu 21. stoletja:

Smiselno je slediti Božjemu načrtu. Psalm 139:14 pravi, da smo vsi mi “čudovito ustvarjeni” in posledično so podjetja, ki jih gradimo in razvijamo, podaljšek tega. Zaradi tega je prav, da si prizadevamo odkriti, kaj je Božji namen za nas – in tudi za naše delo. “Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli” (Efežanom 2:10).

Smiselno je, da se posvetujemo s priročnikom. Ko kupimo nek izdelek, pogosto prejmemo navodila za uporabo. Ko smo sprejeti na novo delovno mesto, pogosto prejmemo knjigo z navodili za zaposlene. V športu atleti prejmejo navodila za igro. In v Svetem pismu najdemo Božjo knjigo navodil, kako živeti – in kako delati. “Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo” (2 Timoteju 3:16-17).

Smiselno je prizadevati si za najvišji donos. Dobiček pride in dobiček gre; nekatera leta so finančno bolj donosna kot druga. Ampak če veste, kje najti najvišje nagrade, mar ni smiselno prizadevati si za té? “Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi, saj veste, da boste v povračilo prejeli dediščino od Gospoda. Služíte Gospodu Kristusu” (Kološanom 3:23-24).

Smiselno je ohraniti pravilen pogled na stvari. Mnogi ljudje so vložili večino svojega časa, energije in virov v prizadevanje za dobiček in nagrade, ki so kratkotrajne – danes so tu, jutri jih ni več. In nato se sprašujejo: “Je to res vse?” Zakaj se ne bi osredotočili na to, kar si lahko najmanj privoščimo izgubiti? “Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi?” (Luka 9:25).

Sveto pismo nas uči, da kadar si prizadevamo za Božje, večne nagrade, dobiček ponavadi sledi. Torej je smiselno prizadevati si za večnost, ne za dobiček.

O avtorju
Vse pravice pridržane 2021, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. Če želite prejemati to publikacijo, obiščite www.unconventionalbusiness.org. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kaj menite o misli, da je večina ljudi v poslovnem svetu ujetih v neprenehno igranje “končne igre”? Se strinjate, da naj bo končni cilj katerega koli podjetja – oz. za katerega koli poslovnega ali strokovnega človeka – več kot pa le dobiček? Zakaj ali zakaj ne?
  2. Kaj pa zamisel, da bi si namesto tega prizadevali za “neskončno igro”, cilje, ki bodo prinesli razliko v večnosti: kaj mislite, da to pomeni? In kakšno razliko bi prineslo, če bi vsak dan začeli s takim pogledom na svet?
  3. Ta Ponedeljkova mana navaja vrstico iz Svetega pisma, ki pravi, da smo “Božja stvaritev”. Kaj menite, da to pomeni – in kakšne so posledice tega za naš pristop do dela in poslovanja?
  4. Ali imate občutek, da Boga zelo osebno zanimate vi in vaše delo, ali menite, da je vaše osebno življenje – vključno z vašim duhovnim prepričanjem – ločeno od tega, kako vsakodnevno delujete v svojem poklicnem življenju? Razložite svoj odgovor.

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, preberite naslednje odstavke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Pregovori 12:11; 18:9; 22:29; 27:18; Matej 6:19-21; 6:25-33; 1 Korinčanom 3:9

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!