Avtor: Rick Boxx – Pri ocenjevanju ljudi za določena delovna mesta in odgovornosti pogosto upoštevamo izobrazbo, izkušnje, impresivne življenjepise in različne osebnostne lastnosti. Toda ali upoštevamo tudi naravne darove posameznika?

Pred časom sem med poučevanjem o “poklicanosti” svoje tečajnike pozval, naj molijo, da bi jim Bog razkril njihove edinstvene spretnosti in sposobnosti. Velikokrat se namreč zgodi, da so prirojeni darovi, ki jih imamo tako rekoč od rojstva, lahko pomembni dejavniki našega uspeha na delovnem mestu. Te lastnosti lahko pomagajo opredeliti, za kaj smo bili “poklicani”, tako na poklicnem kot na osebnem področju.

To je sprožilo precejšnjo razpravo, zlasti zato, ker nekateri udeleženci še nikoli niso razmišljali o tem, na katerih področjih bi utegnili biti edinstveno nadarjeni. Ena od udeleženk, pravna tajnica, mi je kasneje povedala, da verjame, da ima Bog zanjo pomembnejši načrt, zato se je odločila, da bo molila, da bi ji Bog razkril, kaj bi to bilo, da bi ji jasno pokazal, kam naj usmeri svoje poklicno udejstvovanje v prihodnosti.

Ta isti teden jo je njen šef obvestil, da so bili vodilni na sedežu njihovega podjetja tako navdušeni nad njeno sposobnostjo usposabljanja, da so se odločili, da jo bodo povišali in ji dodelili naziv in odgovornost nacionalne trenerke za njihove pravne tajnice. Bila je navdušena. Po tem, ko se je tako dobro odrezala v administrativni vlogi, je ugotovila, da ima Bog zanjo v mislih še veliko več.

Če ne prepoznamo edinstvenih sposobnosti, ki jih je Bog vgradil v vsakega od nas, se lahko zgodi, da ne bomo v celoti uresničili in izpolnili svojega potenciala. To načelo je ponazorjeno na več mestih v Svetem pismu. Na primer v Drugi Mojzesovi knjigi – potem ko so bili Izraelci osvobojeni suženjstva in tiranije Egipčanov – je Bog določil posameznike za opravljanje jasno določenih nalog. Eden od njih je bil mož po imenu Becalel, ki je bil zadolžen za oblikovanje in izdelavo pripomočkov in naprav za bogoslužje.

V Drugi Mojzesovi knjigi 31:1-3 piše: “Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: “Glej, poklical sem po imenu Becaléla, sina Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu. Napolnil sem ga z Božjim duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo.” Nato vidimo, kako Becalel nadzira in izvaja čudovito podrobno delo, ki je pomagalo Izraelcem pri njihovem rednem čaščenju Boga, ki je tako čudovito poskrbel zanje.

Ko razmišljam o tem, kako Gospod vsakega od nas edinstveno in posebej obdaruje, pomislim na Erica Liddella, ki je bil upodobljen v filmu “Ognjene kočije” iz leta 1981. Liddell se je zavezal, da bo služil kot misijonar na Kitajskem, bil pa je tudi nadarjen športnik. V enem od prizorov, ko zaradi tekaškega treninga nenamerno zamudi molitveno srečanje v cerkvi, mu sestra Jennie jezno očita, da mu ni več mar za Boga.

Liddellov odgovor je ponižen, a neposreden. Pojasni, da res namerava oditi kot misijonar na Kitajsko, vendar tudi pri teku čuti Božji navdih – in da če ne bi tekel, bi to bilo sramotenje Boga. V filmu pravi: “Verjamem, da me je Bog ustvaril z določenim namenom. Toda ustvaril me je tudi hitrega, in ko tečem, čutim njegovo zadovoljstvo.”

Ali med delom “čutite Božje zadovoljstvo”? Enako kot Becalel imamo vsi od Boga dane veščine, sposobnosti in znanje. Prosite Ga, naj vam jih razkrije in jih uporabi v svojo slavo.

O avtorju
Vse pravice pridržane 2021, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. Če želite prejemati to publikacijo, obiščite www.unconventionalbusiness.org. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Ali ste kdaj razmišljali, da je delo, ki ga opravljate, “poklic”? Kaj vam pomeni izraz poklicanost – in ali menite, da ga je ustrezno uporabljati v sodobnem delovnem okolju?
  2. Ste se kdaj ustavili in razmislili, katere od Boga dane, prirojene sposobnosti imate, ki jih morda ne izkoriščate v celoti? Če ne, kako bi lahko ugotovili, katere so te sposobnosti in darovi, ter raziskali, kako bi jih lahko začeli uporabljati?
  3. Kaj po vašem mnenju pomeni “čutiti Božje zadovoljstvo” v nečem, kar počnemo? Ali menite, da je to nekaj, kar bi moralo veljati za vsakega od nas, ali pa je to izkušnja, omejena le na posebej izbrane posameznike? Razložite svoj odgovor.
  4. Poznate koga, ki mu je uspelo prepoznati svoje prirojene darove in sposobnosti? Katere stvari pri tej osebi za vas izstopajo?

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, preberite naslednje odstavke (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

2 Mojzes 31:1-6; Pregovori 22:29; 1 Korinčanom 12:12-25; Kološanom 3:17; 3:23-24

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!