Menu

 Avtor: John Johnson Katere ključne lastnosti so po vašem mnenju bistvene za učinkovito vodenje? Bi mednje uvrstili značilnosti, kot so vizija, pogum, odločnost, vztrajnost, karizma, komunikacijske sposobnosti in inteligenca? Kaj pa značajske lastnosti, kot so poštenost, integriteta, velikodušnost in ponižnost? 

Ena od lastnosti, ki po mojem mnenju izstopa, pa se pri mnogih ljudeh verjetno ne bi znašla na vrhu seznama: Ljubezen. V mislih nimam tistega, kar nam ob tej besedi običajno najprej pride na misel – čustev, romantike, egocentričnih občutkov, ki lahko izginejo enako hitro, kot se pojavijo. Ne, govorim o tisti vrsti ljubezni, ki pozitivno oblikuje kulturo organizacije. 

S korporativno kulturo mislim na prepričanja, ki vplivajo na vedenje in določajo, kako zaposleni in vodstvo podjetja komunicirajo. Raziskave so pokazale, da 73 % zaposlenih ne verjame v vrednote svoje organizacije. Od preostalih 27%, ki verjamejo vanje, pa jih 77 % teh vrednot ne zna uporabiti pri svojem delu. To je resen razkorak med zaposlenimi in delodajalci, ki omejuje produktivnost. 

Ljubezen, ki si prizadeva postaviti potrebe in interese drugih v ospredje ter si prizadeva za njihovo najboljše, lahko prinese veliko razliko in popolnoma spremeni kulturo organizacije. Moja knjiga Ljubezen kot praksa v upravljanju pojasnjuje motivacijsko moč ljubezni na delovnem mestu. Tukaj je nekaj njenih prednosti: 

  • Morala. Sodelavci, ki so obravnavani z ljubeznijo, doživljajo večje osebno zadovoljstvo pri delu. 
  • Marže. Zaposleni, katerim izkazujemo ljubezen, ravnajo bolj odgovorno in tako bolje upravljajo s časom in viri ter ustvarjajo vedno boljše rezultate. 
  • Uspešnost izdelkov/storitev. Ljubljeni zaposleni so vedno bolj motivirani, da po svojih najboljših močeh prispevajo k poslanstvu organizacije, kar je v korist odjemalcev izdelkov in storitev. 
  • Zadovoljstvo strank. Boljše zadovoljstvo pri delu ima za posledico bolj zadovoljivo odzivanje na potrebe notranjih in zunanjih strank. 
  • Donosnost naložbe – končni rezultat, kadar z delavci lepo ravnamo in se zaradi tega poveča produktivnost. 

Te prednosti prinašajo največjo korist od vseh: duhovno. Ljubezen kot praksa v upravljanju ni le duhovita fraza ali strategija, ki jo je zasnoval neki svetovalec za upravljanje. Zasidrana je v Svetem pismu, usmerjena je v korist drugih in, kar je najpomembneje, usmerja nas k Bogu – najvišjemu viru ljubezni. Razmislite o naslednjem: 

Ljubezen je usmerjena navzven. Jezus Kristus je v času svojega zemeljskega služenja učil, da naj bo ljubezen osrednji element vsega, kar počnemo. “Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem… Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe ” (Matej 22:37-39). 

Ljubezen postavlja druge na prvo mesto. Eden od načinov, kako v današnjem času izkrivljamo ljubezen, je osredotočanje na nas same – na to, kakšno korist lahko od nje imamo. Ljubezen, kakršno opisuje Sveto pismo, pa ni usmerjena nase. “Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna… ne da se razdražiti, ne misli hudega… Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen” (1 Korinčanom 13:4-13). 

Ljubezen je to, kar Bog želi za nas. Ko je Jezus govoril svojim učencem, preden je bil izdan, sojen in križan, jim je dal neposredna navodila: “Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen” (Janez 13:34-35). 

O avtorju
© 2024. John Johnson je poslovnež, filantrop in avtor knjige Ljubezen kot praksa v upravljanju, ki je na voljo tudi kot program za usposabljanje poslovnih in strokovnih voditeljev. Že vrsto let aktivno sodeluje v CBMC (organizacija, podobna slovenskemu krščanskemu društvu Poslovni tok Slovenija). 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Če bi morali opisati ključne lastnosti učinkovitega vodje, katere lastnosti ali značilnosti so po vašem mnenju bistvene? 
  2. Ko slišite besedo “ljubezen”, katere misli vam pridejo na misel? Kaj menite o ideji, da bi izkazovali ljubezen na delovnem mestu? 
  3. Ali menite, da je ljubezen, kot jo je gospod Johnson opisal v tej Ponedeljkovi mani, smiselna na delovnem mestu? Zakaj ali zakaj ne? 
  4. Kakšen bi bil po vašem mnenju učinek uporabe te filozofije – ljubezni kot prakse v upravljanju – v vašem delovnem okolju? Kako velika bi bila po vašem mnenju razlika 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko z enim klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate): Psalm 136:1; Matej 5:16; Marko 12:33; Janez 15:9; Galačanom 5:6; 1 Janez 2:7-10 

Izziv 

V naslednjem tednu si vzemite nekaj časa za razmislek o tem, kako pri delu komunicirate z drugimi ljudmi – zaposlenimi, sodelavci, strankami, dobavitelji. Iskreno ocenite svoj odnos do njih. Ali menite, da jim izkazujete ljubezen, kot je opisano v tej Ponedeljkovi mani? 

Morda vam bo pomagalo, če nekoga, ki vas dobro pozna, vprašate, kaj misli. Ali vas vidijo kot osebo, ki ji je mar za druge, ki si prizadeva za najboljše interese ljudi, s katerimi dela in posluje? Kako bi lahko na podlagi svojih ugotovitev izvedli nekaj sprememb – če ugotovite, da so te potrebne? 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!