Menu

 Avtor: Rick Boxx Ker sem po naravi optimist, se morajo težave močno nakopičiti, preden začnem obupavati. Običajno lahko v vsakem temnem obdobju najdem svetlo plat. Vendar sem imel pred kratkim enega od tistih tednov, ko moj optimizem ni bil kos težkim izzivom, s katerimi sem se soočal. 

Prireditev, na katero smo se pripravljali, me je vse bolj obremenjevala, saj se je pojavljala ena težava za drugo. Imeli smo težave s spletno komunikacijo in registracijo, poleg tega sem izvedel za nekaj težav s strankami, ki jih je bilo treba hitro rešiti, če naj bo konferenca uspešna. 

Ob vse večji obupanosti nisem vedel, kako rešiti težave, s katerimi smo se soočali, vedel pa sem eno stvar: potreboval sem samoto. Odločil sem se, da se za nekaj časa umaknem v svoj avtomobil. 

Med vožnjo v avtu sem molil in goreče prosil Boga za vodstvo in modrost. Obupano sem si želel odgovorov in kljub svojem malodušju sem bil prepričan, da bo Gospod zagotovil odgovore, ki smo jih potrebovali. Ti trenutki osebnega razmišljanja so me spomnili na odlomek iz Nove zaveze Svetega pisma, ki pravi: “Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, saj spoznavate, da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost” (Jakob 1:2-3). 

V tistem trenutku nisem ravno čutil veselja, vendar je to, da sem se spomnil na to obljubo in jo sprejel v srce, dramatično vplivalo na moj odnos in tudi na pristop, ki sem ga uporabil pri reševanju teh navidezno nepremostljivih težav. Moje razočaranje se je umirilo, ko sem spoznal, da ima Bog v ozadju vseh teh izzivov Svoj namen. S tem novim občutkom miru smo lahko jaz in tisti, ki so delali z mano, s svežimi očmi pogledali na težave, s katerimi smo se ukvarjali, in našli zadovoljive rešitve. Božja beseda me je spodbudila v tem času velikega razočaranja. Enako lahko stori tudi za vas. 

Sveto pismo ima veliko povedati o naših časih nesreče in obupanosti. Tukaj je le nekaj preprostih, a jasnih zagotovil, ki jih lahko najdemo v Svetem pismu: 

Zaupajte, da Bog ve, kaj dela. Kadar smo v hudih težavah, morda težko verjamemo, da Bog sploh ve, s čim se soočamo. Vendar nam Sveto pismo zagotavlja, da On ve in razume. “Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje” (Jeremija 29:11). 

Zaupajte v Božje vodstvo. Ena od čudovitih stvari na poti vere je zagotovilo, da nas Bog lahko preusmeri, kadar sprejmemo napačne odločitve ali se oddaljimo od prave poti. “Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze” (Pregovori 3:5-6). 

Zaupajte v Božjo modrost. Ko iščemo Boga in Njegovo modrost, On lahko poskrbi za nas in tudi bo poskrbel – na številne načine. Ključno ni le prositi, ampak tudi zaupati, da nam bo zagotovil, kar potrebujemo, in to takrat, ko to potrebujemo. “Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo. Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava” (Jakob 1:5-6). 

O avtorju
Vse pravice pridržane 2024, Unconventional Business Network (UBN). Prirejeno z dovoljenjem iz publikacije “UBN Integrity Moments”, “Trenutki za integriteto”, ki je komentar na teme vere v delovnem okolju. UBN je organizacija, ki služi mednarodni skupnosti malih podjetnikov. 

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž. 

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected] 

Vprašanja za diskusijo in razmislek 

  1. Ljudje smo si seveda zelo različni, kakšna pa je verjetnost, da boste doživeli trenutke obupa vi? Kako se ponavadi odzovete v takih trenutkih – kam se obrnete po spodbudo? 
  2. Opišite čas, ko ste se počutili še posebej obupani. Kakšne so bile okoliščine in kako so se težave, s katerimi ste se soočali, razrešile? 
  3. Kako bi odgovorili človeku, ki pravi: “Nikoli ne postanem malodušen. Nikoli se mi ni treba ukvarjati z občutki depresivnosti”? 
  4. Ko preberete, da bi se morali v času malodušnosti obrniti k Svetemu pismu in njegovim obljubam po pomoč in uteho, kakšne misli se vam porajajo? 

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko s klikom na naslednje vrstice preberete vse naštete citate) Psalm 37:1-7; 37:25-34; 46:10; Pregovori 2:6; 3:13-15; 10:14-15; Matej 6:25-34 

Izziv 

Imejte človeka ali pa majhno skupino ljudi, ki jim lahko zaupate v težkih in obupnih trenutkih. Če jih imate, jih ta teden pokličite ali se z njimi srečajte, tudi če se ne spopadate z velikimi težavami. Pomembno je, da izgrajujete takšne odnose, namesto da čakate, da se pojavi nujna situacija. 

Če ste član skupine PTS-SLO, je to lahko odlično okolje za medsebojno spodbudo.

Prav tako tudi vi povejte nekomu drugemu, da mu boste na razpolago, ko se bo znašel v obupu in razočaranju. 

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!