Avtor: Stephen R. Graves – Nekateri ljudje vidijo vse črno-belo, prav in narobe, dobro in zlo. Drugi vidijo ocean sivine, kjer nobena stvar ni trdno postavljena na eno ali drugo stran. Življenje bi bilo lažje, če bi Sveto pismo vsebovalo jasen odgovor na vse možne etične dileme. Vendar to preprosto ni tako. Pravzaprav Sveto pismo niti ne daje dokončnega odgovora na vsa etična vprašanja, o katerih govori. Kako naj torej vestni učenec Jezusa Kristusa sprejema pravilne odločitve, ko se prebija skozi ta zapletena siva področja življenja?

Ko gre za svetopisemske zapovedi, veljajo enaki etični standardi za vse ljudi. Na primer: “Ne kradi” ne velja samo za blagajničarko v lokalni trgovini. Velja za vse – bogate ali revne, mlade ali stare. Poleg očitnih svetopisemskih zapovedi pa obstaja cel svet preferenc, možnosti in mnenj, v katerem tisto, kar je prav za eno osebo, morda ni sprejemljivo za drugo.

Zato potrebujemo filter, ki nam bo pomagal pri etičnem odločanju o vprašanjih, ki niso neposredno obravnavana v specifičnih odlomkih Svetega pisma. Ne moremo preprosto gledati na to, kaj pravijo zakoni, saj včasih zakon navaja, kaj je dovoljeno, ne pa tudi, ali bi to morali vedno storiti. Kot je dejal nekdanji sodnik ameriškega vrhovnega sodišča Potter Stewart: “Etika je poznavanje razlike med tem, kaj imaš pravico storiti, in tem, kaj je prav storiti.”

Kakšen filter naj uporabimo? Obstaja veliko možnosti, vendar cenim resnice, zapisane v Svetem pismu, ki jih je mogoče uporabiti v različnih situacijah. Moj osebni filter za krmarjenje po vsakodnevnih etičnih odločitvah izhaja iz dveh odlomkov Nove zaveze, in sicer iz Pisma Rimljanom 14 in 1 Korinčanom 10:23-33.

Oba se nanašata na to, ali naj Kristusovi privrženci jedo meso, ki je bilo žrtvovano malikom. Na današnjem trgu to ni pereč problem, toda načela in vprašanja, ki so vodila pisanje apostola Pavla na to temo, je mogoče uporabiti tudi za številna siva področja današnjega časa:

  1. Ali je to dovoljeno? (Če obstaja jasna svetopisemska prepoved, potem ni dovoljeno.)
  2. Ali bo to vodilo k miru in izboljšanju za vse vključene?
  3. Ali je koristno, donosno ali konstruktivno?
  4. Ali skrbi za dobro drugih?
  5. Ali bo povzročilo spotiko drugemu verniku?
  6. Ali prinaša čast Božjemu imenu in ugledu?

Če je odgovor na katero koli od teh vprašanj negativen, bi morala tudi odločitev biti “ne”. Na ta način ta vprašanja služijo kot nekakšno sidro. Izziv pa je, da tega ne storimo samo enkrat, ampak vedno znova in znova ter tako gradimo svoj etični “mišični spomin”. Etično ravnanje ne more biti odločitev v zadnjem trenutku. Kot je dejal grški filozof Aristotel: “Smo to, kar vedno znova počnemo.”

Naša sposobnost etičnega odločanja mora ostati izostrena. Naša gorečnost za resnično, dobro in lepo naj bo čvrsta. Britanski novozavezni učenjak N. T. Wright je tonbpovedal takole: “Krščanska etika ni stvar odkrivanja tega, kar se dogaja v svetu, in prilagajanja temu dogajanju. Ne gre za to, da bi delali stvari in si s tem zaslužili Božjo naklonjenost. Ne gre za to, da bi poskušali upoštevati zaprašene knjige pravil iz davnih ali oddaljenih časov. Gre za to, da v sedanjosti vadimo pesmi, ki jih bomo peli v novem Božjem svetu.”

O avtorju
Dr. Stephen R. Graves samega sebe opisuje kot organizacijskega stratega, pragmatičnega teologa in socialnega kapitalista. Svetuje vodstvenim delavcem in lastnikom podjetij, pa tudi mladim, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo. Je avtor številnih knjig in mnogih člankov ter javni govornik. Njegova spletna stran je www.stephenrgraves.com.

Prevod: Maja Bilbija, Poslovni tok Slovenija, www.poslovnitok.si
Odgovorna oseba: Prof. dr. mag. Dragica Kisilak, univ.dipl.inž.

Vsa morebitna vprašanja ali želje prosimo pošljite na: [email protected]

Vprašanja za diskusijo in razmislek

  1. Kakšno je po vašem mnenju stanje etičnega odločanja na trgu danes? Ali menite, da veliko ljudi vodi tako imenovana “situacijska etika”? Če je tako, na kakšen način?
  2. Kam sodi vaše mnenje o tem, kako ljudje dojemajo etično ravnanje – menite, da je večina vprašanj črno-belih, pravilnih oz. napačnih, ali pa jih veliko spada v “tista zapletena siva področja življenja”? Navedite nekaj primerov.
  3. Kako se lotite reševanja težavne etične dileme, ko se soočite z njo? Ali se posvetujete z zaupanja vrednimi prijatelji in sodelavci, da bi spoznali njihovo stališče? S katerimi drugimi viri se lahko posvetujete?
  4. Kako gledate na Sveto pismo kot vir modrosti pri sprejemanju etičnih odločitev? Menite, da je še vedno aktualno in praktično za delovno okolje 21. stoletja, ali pa se vam zdijo njegova načela in nauki zastareli in nepomembni? Pojasnite svoje odgovore.

OPOMBA: Če imate Sveto pismo in bi želeli prebrati več o tej temi, razmislite o naslednjih odstavkih (če imate internetno povezavo, lahko – s klikom na spodnje vrstice – preberete vse naštete citate neposredno na biblija.net):

Psalm 1:1-3; Pregovori 11:1; 11:3; 11:14; 12:15; 15:22; 19:20; 20:10; 20:18; 20:23; 2 Timoteju 3:16-17

Copyright © Poslovni tok Slovenija – Vse pravice pridržane!