Forum

Manjše skupine podjetnikov ali drugih vodij, ki si pridobijo zaupanje na PSSP delavnicah ali drugih PTS srečanjih, se v določenih časovnih obdobjih - mesečno ali pa enkrat na dva do tri mesece – sestajajo z vodjem PTS, ki forume organizira, na poslovnem kosilu ali večerji, z namenom, da si med sabo zaupajo dileme in izzive ter drug drugemu svetujejo (vsak skladno s svojo strokovnostjo in izkustvi).