Delavnice

Poslovanje v skladu s Svetim pismom (PSSP)

7 delavnic, ki zajemajo ključna področja poslovanja:

Posamezne PSSP delavnico so